Persbericht

Aedes en bonden bereiken onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO

Werkgeversorganisatie Aedes en de vakbonden zijn het eens over een nieuwe CAO Woondiensten over 2017 en 2018. Aedes bereikte dinsdag 24 april 2018 een onderhandelingsresultaat na een periode van intensief overleg met FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. De nieuwe CAO voorziet in een structurele loonsverhoging van 3 procent met ingang van 1 augustus 2018. Ook ontvangen corporatiemedewerkers in juni 2018 een eenmalige uitkering van 1,5 procent. 

Henk Peter Kip, onderhandelaar namens de werkgevers, is tevreden: “Er ligt nu een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor alle leeftijden dat bovendien past bij onze sociale opdracht als branche.”

Marktconforme lonen
Belangrijke inzet van de onderhandelingen was voor Aedes het streven naar meer marktconforme lonen. Uit eerder onderzoek bleek dat de lonen in de corporatiesector relatief hoog zijn, vergeleken met de rest van de (semi-)publieke sector. In het onderhandelingsresultaat is overeengekomen dat van sommige salarisschalen het maximum voor nieuwkomers in de branche wordt verlaagd en voor zittende medewerkers het maximum minder snel zal gaan groeien. Daarnaast worden nieuwe treden toegevoegd aan de onderkant van het loongebouw die lager liggen dan het huidige niveau.

Leven lang leren
CAO-partijen stimuleren corporatiemedewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit zogenaamde ‘een leven lang leren’ wordt een vast onderdeel van het gesprek tussen corporatiemedewerker en leidinggevende.

Generatiepact
Verder voorziet het akkoord in een generatiepact, waarbij corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder minder kunnen gaan werken met behoud van volledige pensioenopbouw. De vrijgekomen arbeidsuren gaan naar nieuwe medewerkers van hoogstens 35 jaar.

Raadpleging achterban
CAO-partijen leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun eigen achterban. Het bestuur van Aedes bepaalt uiteindelijk of ze akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat.