Nieuws

Gezocht! Twee nieuwe Aedes-bestuursleden

Het algemeen bestuur van Aedes is op zoek naar twee nieuwe leden. Elles Dost (directeur-bestuurder Actium) neemt dit najaar afscheid als bestuurslid, Wim Hazeu (directeur-bestuurder Wonen Limburg) begin volgend jaar. De kandidaatstellingscommissie nodigt directeur-bestuurders van een bij Aedes aangesloten corporatie uit om zich kandidaat te stellen voor deze functie of een collega-bestuurder voor te dragen.

De kandidaatstellingscommissie zoekt voor beide vacatures in het algemeen bestuur een corporatiebestuurder die:

  • Verbindend leiderschap laat zien.
  • In staat is op hoofdlijnen te besturen vanuit het collectief belang.
  • Beschikt over goede kennis van de branche en dit kan uitdragen.
  • Een groot netwerk heeft, liefst binnen en buiten de branche.
  • Een goed voorbeeld is hoe we in de vereniging met elkaar omgaan (Governancecode, honorering).
  • Strategisch inzicht en visie heeft en dit weet te vertalen in een goede dialoog.
  • Een goede teamspeler is.
  • Zich in principe voor een periode van vier jaar wil verbinden aan het algemeen bestuur van Aedes.
  • Minimaal een halve dag per week beschikbaar is voor Aedes.

Sterk team
Het algemeen bestuur moet als geheel herkenbaar zijn voor de vereniging, maar bovenal een sterk team vormen. Wij kijken als kandidaatstellingscommissie zowel naar de specifieke teamrollen in het bestuur als naar een goede afspiegeling van corporaties. Door het vertrek van Elles Dost is aanvulling vanuit de regio Noord in een stedelijke werkomgeving wenselijk. Door het vertrek van Wim Hazeu is er behoefte aan aanvulling vanuit de regio Limburg in een niet-stedelijke en meer landelijke werkomgeving.

Het bestuur ziet toe een goede afspiegeling van de maatschappij en streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur. Het bestuur vraagt nadrukkelijk aan vrouwen om zich kandidaat te stellen.

Verdere procedure
De kandidaatstellingscommissie selecteert op 28 september 2018 de kandidaten. Zij horen dezelfde dag of ze worden uitgenodigd voor een gesprek op 8 oktober 2018 in Hotel Postillion in Bunnik. Op basis van de gesprekken draagt de commissie twee kandidaten voor. Een integriteitstoets maakt deel uit van de selectieprocedure. Vervolgens doet de commissie de voordracht aan het verenigingscongres. Daar stemt als Aedes-lid op 22 november 2018 over de voorgedragen kandidaten waarbij elk lid een gelijke stem heeft.

Plaatsvervangend lid kandidaatstellingscommissie
Ook in de kandidaatstellingscommissie is een plek vrijgekomen. Mieke van den Berg (directeur-bestuurder Eigen Haard) neemt na acht jaar afscheid van de commissie. Karin van Dreven (directeur-bestuurder Haag Wonen) zal als plaatsvervangend lid haar plaats overnemen. Daarmee ontstaat er een vacature voor een plaatsvervangend lid in de categorie ‘grote corporatie’. De commissie vraagt directeur-bestuurders van een grote corporatie om ook te reageren op deze vacature.

Aanmelding
Directeur-bestuurders kunnen kandidaten voor zowel bestuurslid als lid van de kandidaatstellingscommissie aanmelden of voordragen bij verenigingssecretaris Marc van Rosmalen. Aanmelden voor de functie van bestuurslid kan door een motivatie en een CV op sturen voor 27 september 2018, 16.00 uur naar:

Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
of per email: m.vanrosmalen@aedes.nl