Publicaties

Commissie AedesCode: ‘Werk samen met GGZ, politie en gemeente bij verwarde huurders’

Woningcorporaties moeten in samenwerking met GGZ, gemeente en politie meer aandacht schenken aan verwarde huurders. Dat adviseert de commissie AedesCode in haar jaarverslag over 2015.

In 2015 kreeg de commissie namelijk regelmatig klachten binnen van huurders die een verwarde indruk maken. De toon in de e-mails en brieven van deze huurders was vaak onaangenaam en agressief, meldt de commissie. De commissie verwacht dat deze huurders ook in hun woonomgeving voor overlast zorgen. Eind 2015 constateerde Aedes ook al een toename van overlast door verwarde huurders, na een enquête onder corporaties.

39 klachten
De commissie ontving in 2015 in totaal 39 klachten over corporaties. In 2014 waren dat er 33. Het merendeel van de klachten kwam van (ex-)huurders, die vaak meerdere klachten tegelijk indienden. In veel van de gevallen moest de commissie de klager doorverwijzen naar de klachtencommissie van de betreffende corporatie.

Governancecode vervangt AedesCode
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode verdwijnt. Nagenoeg alle principes uit de AedesCode zijn namelijk in de in 2015 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties overgenomen. Daarnaast staan de rechten en plichten van Aedes-leden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Aedes. Om een stapeling van regels te voorkomen, besloten de leden van Aedes tijdens het verenigingscongres op 24 november 2016 de AedesCode te laten vervallen en de Commissie AedesCode te hernoemen tot Commissie Governancecode.