Publicatie

De Vernieuwde Stad verkent behoefte middensegment huurwoningen

Nederland telt ruim een half miljoen huishoudens die zijn aangewezen op het middensegment op de huurmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek dat RIGO in opdracht van het samenwerkingsplatform van grootstedelijke woningcorporaties De Vernieuwde Stad heeft uitgevoerd. De behoefte aan die middeldure huurwoningen is sterk regionaal bepaald.

Het rapport Potentiële reikwijdte van het middensegment huur gaat uit van de maatschappelijke behoefte aan middeldure huurwoningen. Het gaat dus niet om mensen die bewust kiezen voor huren, maar om mensen die niet (meer) voor een sociale huurwoning in aanmerking komen en die geen woning kunnen kopen. Dat laatste komt door een combinatie van hun te lage inkomen, de hoge prijzen en het krappe aanbod van koopwoningen.
 
Volgens het onderzoek zijn in theorie 295.000 huishoudens aangewezen op huren in de geliberaliseerde sector. Daarnaast zijn er 215.000 huishoudens die wel een woning zouden kunnen kopen, maar die in een regio wonen waar de onderkant van de koopmarkt sterk onder druk staat. De totale potentiele behoefte aan woningen in het middensegment bestaat dus uit 510.000 huishoudens.

Banaan
Die behoefte is wel sterk regionaal bepaald. In zijn persbericht schrijft De Vernieuwde Stad: ‘Als we de behoefte over de kaart van Nederland leggen, heeft die de vorm van een banaan. De behoefte is het grootst in de Noordelijke Randstad en loopt dan via een boog door het westen van Gelderland naar Brabant. In de rest van het land, dus ook in Rotterdam en Den Haag is de behoefte veel kleiner omdat de markt daar genoeg ruimte biedt.’

Het antwoord op de vraag naar middeldure huurwoningen moet volgens De Vernieuwde Stad ook regiospecifiek zijn. ‘Het gesprek zal vooral regionaal gevoerd moeten worden tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen over een adequate mix van maatregelen.'