Betaalbare huren voor alle inkomensgroepen

Woningcorporaties zorgen voor goede en betaalbare huizen, vooral voor huishoudens met bescheiden inkomens. Aandacht voor betaalbaarheid is actueel, aangezien bij een toenemende groep huurders betaalrisico’s voorkomen. Aedes ziet betaalbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, corporaties en huurders. Het Rijk levert een bijdrage door middel van de huurtoeslag. Op lokaal niveau is betaalbaarheid van sociale huurwoningen een onderwerp van overleg tussen corporaties, gemeenten en huurdersvertegenwoordigingen. 

 

Sociaal huurakkoord: lagere huurstijgingen
Woningcorporaties sloten in 2015 met huurders het Sociaal Huurakkoord. Aedes en de Woonbond spraken af de jaarlijkse huurstijging te beperken. De gemiddelde huurstijging bij de sociale huurwoningen van corporaties nam daarna steeds af. In 2014 was die nog 4,2 procent, in 2015 daalde die naar 1,9 procent, in 2016 naar 1,0 procent en in 2017 naar 0,6 procent

Het huurbeleid van de overheid is de afgelopen jaren telkens gewijzigd. In het huidige huurbeleid is een hogere huurstijging mogelijk voor huishoudens met een inkomen boven ruim 40.000 euro. De gemiddelde huurstijging bij corporaties lag de afgelopen jaren ruim onder de maximaal mogelijke huurstijgingen die het kabinet vaststelt. 

Huursombenadering
In het Sociaal Huurakkoord werd afgesproken om voor het huurprijsbeleid de komende jaren uit te gaan van de zogeheten huursombenadering. Uitgangspunt is dat de huur van een woning goed aansluit bij de kwaliteit van die woning. Woningen die relatief goedkoop zijn kunnen een hogere huurstijging krijgen en woningen die relatief duur zijn een lagere huurstijging. Wel wordt de gemiddelde huurstijging begrensd en de huur van een specifiek huis kan nooit meer stijgen dan het door de regering vastgelegd maximum. 

Betaalrisico’s en maatwerkoplossingen
Het aantal mensen met een betaalrisico neem toe, blijkt uit onderzoek. Betaalrisico’s hebben natuurlijk niet per definitie te maken met de huurprijs, maar worden ook veroorzaakt door inkomensdaling en kosten voor levensonderhoud. Aedes en woningcorporaties maken zich zorgen over de ontwikkeling en voelen zich verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van hun woningen. 

Het is belangrijk dat de Rijksoverheid zekerheid blijft bieden over de huurtoeslag. Daarnaast zijn in regio’s soms maatwerkoplossingen nodig, aansluitend bij de specifieke situatie op die regionale woningmarkt. Gemeenten, huurdersvertegenwoordigingen en corporaties kunnen die oplossingen met elkaar bespreken. Op krappe woningmarkten is het denkbaar dat huurders met hogere inkomens tijdelijk hogere huurstijgingen krijgen. Dat geeft bovendien een prikkel om sneller te verhuizen. Maar ook (tijdelijke) huurbevriezing of huurverlaging en tijdelijke huurcontracten zijn mogelijk.