Praktijk

Tientjes minder huur voor 725 huurders Waardwonen

Huurders van 725 sociale huurwoningen van Waardwonen in Lingewaard en Berg en Dal profiteren per 1 juli 2017 van een huurverlaging van gemiddeld 38 euro. ‘Dat zittende huurders al de lagere huur gaan betalen, is bij mijn weten uniek’, stelt voorzitter Jan de Smidt van huurdersvereniging Millingen aan de Rijn.

Woningcorporatie Waardwonen wil voldoende betaalbare woningen hebben om aan huurders met lagere inkomens toe te wijzen. Voor de overige ruim 3.000 woningen van Waardwonen stijgen de huren per 1 juli met het inflatiepercentage van 0,3 procent of nog minder.

Eind vorig jaar heeft Waardwonen de huurprijzen voor haar woningen in Lingewaard en Millingen aan de Rijn in Berg en Dal opnieuw vastgesteld. De corporatie wil dat minimaal vier van de vijf van haar sociale huurwoningen een huur heeft die lager is dan 635 euro. Nu geldt dat zelfs voor bijna 9 van de 10 woningen.

Voor ruim 725 huurwoningen lagen de huren boven de nieuwe vastgestelde huurprijzen. Directeur-bestuurder Hanke Gielen van Waardwonen vindt het logisch om ook zittende huurders te laten profiteren van de lagere huren. ‘Dat vinden wij eerlijker.’

Vangnet voor noodgevallen  
Corporatie Waardwonen wil meer doen voor huurders die hun woonkosten – inclusief de energierekening – niet meer kunnen opbrengen. ‘We willen een vangnet creëren voor noodgevallen, bijvoorbeeld door de huur tijdelijk te verlagen’, licht Gielen toe. ‘Betaalbaar wonen pakt voor elke huurder anders uit. We onderzoeken hoe we kunnen inspelen op persoonlijke situaties. We doen dit niet alleen, maar in overleg met onder meer de gemeenten en de huurderorganisaties.’

Bewonersraad Lingewaard en huurdersvereniging Millingen aan de Rijn zijn te spreken over de uitkomst van het overleg met de corporatie. Zij hebben vanaf het begin meegedacht over het nieuwe huurbeleid. Secretaris Paul Jansen van bewonersraad Lingewaard heeft van huurders die een huurverlaging krijgen al positieve reacties ontvangen. Dat Waardwonen – waar nodig – naar de persoonlijke situatie van huurders wil kijken, vindt hij positief. ‘Maatwerk levert betere oplossingen op. We vinden wel dat een huurverlaging, als dat in een noodgeval nodig is, tijdelijk moet zijn.’

Klantgericht
Hanke Gielen, die begin vorig jaar bij Waardwonen is aangetreden, is trots op het nieuwe huurbeleid van de corporatie. Dat betekent minder inkomsten, maar dat is haalbaar voor de corporatie en het is een bewuste keuze, stelt Gielen. ‘We hebben de focus verlegd, van vastgoed en financiën naar een meer klantgerichte aanpak. Betaalbaar wonen is daarvan een belangrijk onderdeel.’