Praktijk

Huuraanpassingen in de praktijk: Wooncompagnie en Woonpalet

Corporaties hebben binnen de wettelijke regels een eigen huurbeleid dat aansluit bij hun woningmarkt. Een ruime meerderheid van de corporaties kiest daarbij voor variaties in hun huuraanpassingen, blijkt uit een enquête van Aedes. Vaak is daarvoor de kwaliteit van de woning bepalend. Bij Wooncompagnie (Hoorn) leidt dat bijvoorbeeld tot een gemiddelde huurverhoging van 0 procent. In Zeewolde moet Woonpalet gemiddeld de maximale huurverhoging van 1,3 procent vragen.

Wooncompagnie bepaalt het huurbeleid in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. Ongeveer 2.000 huurders van Wooncompagnie krijgen per 1 juli een huurverlaging van gemiddeld 26 euro. Bij 4.300 woningen blijft de huur hetzelfde. Van de overige 7.000 huurders vraagt de corporatie een huurverhoging van maximaal 1,3 procent. Directeur-bestuurder Stefan van Schaik: ‘Met deze huuraanpassingen brengen we de prijs en de kwaliteit van onze woningen nog beter met elkaar in balans.’

Het verschil in de huuraanpassingen van Wooncompagnie is gebaseerd op de afstand tussen de huidige huur en de streefhuur: de huurprijs die de corporatie vindt passen bij de kwaliteit van de woning. Wooncompagnie vraagt geen inkomensafhankelijke huurverhoging.
 
Meerjarenafspraak
Met de huurdersorganisaties is een meerjarenafspraak gemaakt voor een periode van drie jaar. ‘We vinden het erg belangrijk om ons samen met de huurdersorganisaties in te blijven zetten voor betaalbaarheid’, zegt Van Schaik. ‘Deze meerjarenafspraak garandeert de huurders dat ze ook de komende jaren niet verrast worden door forse huurverhogingen.’
 
Van Schaik legt uit dat Wooncompagnie de gemiddelde huurverhoging van 0 procent kan dragen omdat de financiële positie gezond is en er voldoende ruimte blijft om de woningen niet te veel te laten verouderen. Maar ook de situatie op de regionale woningmarkt maakt dit huurbeleid mogelijk. In Zeewolde bijvoorbeeld ziet die er heel anders uit.
 
Jongste dorp 
Woonpalet beheert woningen in Zeewolde in Flevoland. Dat is het jongste dorp in Nederland. De oudste woningen van de corporatie zijn gebouwd in 1985, zegt directeur-bestuurder Wiepke van Erp Taalman Kip. Daardoor zijn de woningen van Woonpalet van goede kwaliteit. ‘Onze huizen zitten bijvoorbeeld gemiddeld al ruim op energielabel B.’

Dat jonge woningbezit betekent echter ook een hoge rentelast. ‘Wij zitten financieel strak in het pak’, zegt de directeur-bestuurder. Daarom moet Woonpalet de huren van alle 1.950 woningen verhogen. De totale huursom (alle huren bij elkaar) stijgt per 1 juli met de wettelijke maximale 1,3 procent. Woonpalet verdeelt de huurverhoging in basishuurverhogingen van 0,3 procent, 1,4 procent en 2,8 procent. De verhogingen zijn gebaseerd op de kwaliteit van de woningen. Los daarvan krijgen huishoudens met een inkomen boven 40.349 euro een inkomensafhankelijke huurverhoging.

‘We hebben deze huurverhogingen nodig om te kunnen blijven voldoen aan onze renteverplichtingen en om nieuwe woningen te kunnen bouwen’, zegt Van Erp Taalman Kip. ‘Bijvoorbeeld om te voldoen aan de groeiende behoefte aan woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het merendeel van onze huidige woningen is een grotere eengezinswoning. Daar was veel vraag naar in de jaren dat hier veel werd gebouwd.’ Ook Woonpalet heeft het huurbeleid in nauwe samenspraak met de huurders bepaald. Van Erp Taalman Kip: ‘Onze huurdersorganisatie begrijpt goed dat we weinig keus hebben.’

Als huurders echt in betalingsproblemen komen, kunnen ze altijd bij Woonpalet aankloppen. ‘Dan kijken wij of we maatwerkoplossingen kunnen vinden’, zegt de directeur-bestuurder. ‘Bijvoorbeeld een huurverlaging al dan niet gecombineerd met (schuld)hulpverlening via bijvoorbeeld het maatschappelijk werk.’