Huuraanpassingen in de praktijk: UWOON

Woningcorporaties hebben binnen de wettelijke regels een eigen huurbeleid dat aansluit bij hun regionale woningmarkt. Een ruime meerderheid van de corporaties kiest daarbij voor variaties in hun huuraanpassingen, blijkt uit een enquête van Aedes. Vaak is daarvoor de kwaliteit van de woning bepalend. Bij de Harderwijkse woningcorporatie UWOON leidt dat bijvoorbeeld tot een maximale huurverhoging van 0,8 procent. 

UWOON bepaalt het huurbeleid in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. ‘Die hebben gepleit voor een huurverhoging van 0 procent, maar dat vonden wij te ver gaan’, zegt Iris Uittien, manager Wonen. De stijging van 0,8 procent ligt onder het inflatieniveau en ruim onder de maximaal toegestane verhoging. Uit de Corporatiemonitor Huurbeleid 2018 van Aedes blijkt dat veel woningcorporaties onder de inflatie zitten met hun verhoging.

De overheid stelt jaarlijks de maximale stijging van de huur vast. De totale huursom van een corporatie mag stijgen met maximaal 2,4 procent (de inflatie van 1,4 procent + 1 procent). UWOON besloot daar ver onder te gaan, omdat ze de betaalbaarheid voor de huurders belangrijker vindt. Het resultaat:

  • 6.648 adressen krijgen een huurverhoging van 0,8 procent;
  • 1.789 adressen krijgen geen huurverhoging opgelegd, dus een brief met 0 procent (dit gaat grotendeels om bewoners met huurtoeslag);
  • 213 adressen krijgen minder dan 0,8 procent huurverhoging, omdat bij 0,8 procent de huur boven de streefhuur of boven de liberalisatiegrens uit zou komen.

‘We hebben berekend dat we met die verhoging van 0,8 procent al onze plannen kunnen blijven uitvoeren. We hoeven nog niets te laten om onze doelen te halen, tenzij er nieuwe verplichtingen komen voor bouwen of duurzaamheid. Mooi is ook dat de huurder die 0,8 procent huurverhoging eigenlijk dit jaar terugkrijgt door extra duurzaamheidsmaatregelen. De huurdersorganisaties zijn het namelijk ook eens met het voorstel van UWOON om een half miljoen euro extra te investeren in het energiezuiniger maken van huurwoningen. Hoe we dat precies gaan invullen is nog niet duidelijk.’