Praktijk

Gemeente Amsterdam en woningcorporaties houden huren betaalbaar

Bewoners van sociale huurwoningen in Amsterdam die langdurig een laag inkomen hebben én een – in verhouding – hoge huur moeten betalen, krijgen sinds 1 augustus van dit jaar van de gemeente een bijdrage in de huur. Bij de Amsterdamse corporatie Rochdale komen 880 huishoudens voor die tegemoetkoming in aanmerking. Deze varieert van 0,10 cent tot 110 euro per maand. 

In totaal gaan de woonlasten  van circa 8.000 huishoudens hierdoor omlaag. De gemeente neemt deze tegemoetkoming dit jaar en volgend jaar voor haar rekening. Hoe hoog de bijdrage is, is afhankelijk van de hoogte van de huur, het inkomen en de samenstelling van het huishouden. De regeling is onderdeel van het akkoord dat de gemeente heeft gesloten samen met de Amsterdamse corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam. Vanaf 2019 betalen de corporaties de tegemoetkoming in de huur.

Huurdersvereniging blij met regeling
De gemeente reserveert in 2017 3,6 miljoen euro en in 2018 3,7 miljoen euro voor de regeling. Huurdersvereniging Amsterdam is blij met het akkoord. ‘Het is een goede regeling voor mensen met een laag inkomen die een te hoge huur moeten opbrengen. Zij verdienen het niet om minimaal te leven. En corporaties zijn maatschappelijke organisaties. Als dat noodzakelijk is, moeten zij hun huurders tegemoetkomen, zoals ze dat vanaf 2019 ook doen’, aldus interim-directeur Winnie Terra van Huurdersvereniging Amsterdam.

De corporaties voeren dit en volgend jaar de regeling uit door een lagere huur door te berekenen. Volgens Sylvia Echternach van de afdeling Huurzaken van Rochdale gaat het nu nog om een laatste groep huurders die – gelet op hun inkomen – een te hoge huur heeft. Sinds de invoering van de regeling passend toewijzen als onderdeel van de Woningwet uit 2015, komen er geen nieuwe gevallen meer bij. 

Doorstroming 
Het doel is ook om huurders met een laag inkomen die te duur én te groot wonen, een passende woning aan te bieden. Dat bevordert de doorstroming. Huishoudens die zich (vrijwillig) voor de regeling hebben aangemeld, worden in kaart gebracht. Nog dit jaar moet duidelijk zijn welke huurders met een laag inkomen te groot wonen. Dat gaat bijvoorbeeld om een persoon die na een scheiding een vierkamerappartement van 75 vierkante meter huurt. 

Volgens Echternach van Rochdale is er nog geen garantie dat er voor die groep huurders ook een kleinere en betaalbare woning beschikbaar is. ‘Er zijn meer mensen die in aanmerking komen voor een passende woning, denk bijvoorbeeld aan statushouders. De gemeente betaalt de bijdrage volgend jaar ook. We hebben dus nog even de tijd.’

Verleiden
Volgens Winnie Terra van Huurdersvereniging Amsterdam kan een verhuizing echter nooit verplicht zijn. ‘Je kan mensen niet dwingen. Als corporatie kan je wel een huurder verleiden of overtuigen om kleiner en goedkoper te gaan wonen. Als je met elkaar in gesprek gaat, zal elke huurder voor rede vatbaar zijn.’