Nieuwe kenmerken inkomensverklaring bij woningtoewijzing

De Belastingdienst heeft per 1 september 2015 de kenmerken gewijzigd van de inkomensverklaringen (tot 1 september IBRI) die ook worden gebruikt bij de woningtoewijzing.

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Tot 1 september 2015 bevatte de verklaring het kenmerk IBRI, met als toevoeging: O (het inkomen van de aanvrager is onbekend), V (het vermelde inkomen is voorlopig vastgesteld) of D (het vermelde inkomen is definitief vastgesteld).

Nieuwe kenmerken
Per 1 september 2015 gelden de volgende nieuwe kenmerken.

  • OB-C: geen inkomen geregistreerd (O) van een beschreven (B) belastingplichtige
  • ONB-C: geen inkomen geregistreerd (O) van een niet-beschreven (NB) belastingplichtige
  • V-E: voorlopig vastgesteld inkomen (V) na indienen aangifte (E)
  • V-F: voorlopig vastgesteld inkomen (V) na (andere) voorlopige aanslag (F)
  • D-G: definitief vastgesteld inkomen (D) na definitieve aanslag (G)
  • D-H: definitief vastgesteld inkomen (D) na navorderingsaanslag (H)
  • D-I: definitief vastgesteld inkomen (D) na loon bij niet-beschreven belastingplichtige (I)
  • D-K: definitief vastgesteld inkomen (D) na uitspraak bezwaar (K).

Net zoals voor 1 september zijn alleen de inkomensverklaringen waarin het voorlopig of het definitief inkomen is vermeld bruikbaar voor de inkomenstoets. Bij een onbekend en bij een niet-geregistreerd inkomen (inkomensverklaringen met het kenmerk OB-C of ONB-C) moet een corporatie het inkomen van de woningaanvrager op een andere manier vaststellen. Bijvoorbeeld aan de hand van salaris- of uitkeringsstrookjes.

Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over inkomensverklaringen. Verder is er een stroomschema beschikbaar over de toetsing van het huishoudinkomen.