Feiten & Cijfers

Onderzoek: huurverhoging verder gematigd in 2016

Corporaties voerden per 1 juli 2016 een fors lagere huurverhoging door. Dit is in lijn met het sociaal huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in 2015 sloten. De huren stegen gemiddeld 1 procent. Bij 4 procent van hun woningen verlaagden corporaties bovendien de huurprijs. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over het huurbeleid dat Companen in opdracht van de minister uitvoerde.

Landelijk stegen de huren met gemiddeld 1 procent maar daarin zijn regionaal verschillen zichtbaar, blijkt uit het rapport. Zo steeg de huur in Noord-Holland en Flevoland met bijna 1,5 procent en in Drenthe, Friesland en Zeeland met circa 0,9 procent. Commerciële verhuurders verhoogden de huur met gemiddeld 2 procent. Naast de jaarlijkse huurverhoging voor zittende huurders, wordt de huur vaak verhoogd bij nieuwe verhuringen en bij woningverbeteringen. Deze zogenaamde huurharmonisatie was 0,9 procent.

Lagere huren
Corporaties hebben bij 4 procent van hun woningen de prijs verlaagd en bij 12 procent van de woningen bleef de huurprijs gelijk. Dit zijn de eerste effecten van de wijziging van het woningwaarderingsstelsel (in oktober 2015) en de invoering van de passendheidstoets bij de toewijzing van woningen. De huurverlaging vond meestal plaats bij een mutatie. Een kwart van de woningen die opnieuw werden verhuurd, had een lagere huurprijs dan daarvoor. Gemiddeld daalde de huurprijs bij corporaties daardoor met 4,9 procent.
Door deze ontwikkelingen nam in 2016 voor het eerst sinds jaren het aantal woningen met een huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens (586 euro) toe. Namelijk van 70 naar 73 procent.