Feiten & Cijfers

Lokale Monitor Wonen: nu elke gemeente eigen rapportage

De Lokale Monitor Wonen werd vorig jaar in oktober gelanceerd. Om het gemeenten, huurders en woningcorporaties nog makkelijker te maken data uit de monitor te gebruiken, bevat de monitor nu over elke gemeente een eigen rapportage. De rapportages zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl.

Lokale Monitor Wonen
In oktober 2016 is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector te vinden. De monitor is voor iedereen toegankelijk. De monitor wordt inmiddels veelvuldig geraadpleegd door medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Het is een gezamenlijk initiatief van VNG, G4, G32, Woonbond, Aedes en KING.

Gemeentelijke rapportages
De monitor is nu uitgebreid met rapportages voor iedere gemeente met data over wonen. De gemeentelijke rapportage laat overzichtelijk informatie zien over onder andere betalingsrisico’s, scheefwonen en aantallen sociale huurwoningen. Vergelijkingen tussen gemeenten of met landelijke gemiddelden zijn mogelijk via het dashboard en met de datasets zelf. In mei verschijnt de Lokale Monitor Wonen 2017, daarin komen actuelere cijfers.

Meer info
Meer over de monitor vindt u hier. U kunt ook een webinar over het gebruik van de monitor terugkijken.