Praktijk

Eigen Haard verleidt huurders tot doorstromen

Woningcorporatie Eigen Haard verhuurde 38 van de 44 woningen van een nieuwbouwcomplex in Amstelveen aan doorstromers. De bewoners ruilden hun sociale huurwoning in voor een van deze vrije-sectorwoningen. Dit is een van de successen van het nieuwe doorstroombeleid van de corporatie. Het geheim: de huurder goed informeren en hem met een voorrangsregeling verleiden om te verhuizen. Bouke Molenkamp, manager Zakelijke Markten, vertelt hierover.

Waarom dit project?
‘We willen dat mensen wonen in een woning die bij hen past. Dan gaat het niet alleen om "goedkope scheefwoners", mensen met een hoog inkomen die nu in een te goedkope woning wonen. Maar ook om mensen met een laag inkomen die nu te duur wonen, mensen die kleiner willen gaan wonen of ouderen die een woning willen op de begane grond. We benaderen alle huurders als potentiële doorstromers. We vroegen ons van tevoren wel af of iemand met een hoger inkomen wel wil verhuizen als hij nu zo goedkoop woont. Maar de interesse bleek groot.’

Wat was het resultaat?
‘Maar liefst 38 van de 44 huurders van een vrije-sectornieuwbouwproject lieten een sociale huurwoning achter. Gemiddeld betalen zij nu 250 euro meer huur per maand. Dit project kostte veel tijd en leidde daardoor tot langere leegstand van het complex dan normaal. In het vervolg gaan we dit strakker regisseren. Ook de overige cijfers zijn veelbelovend: bij de doorstroom naar andere woningen in het middensegment laat nu 40 tot 50 procent een sociale huurwoning achter. Bij koop is dit 30 procent.’

Wat is het geheim van dit project?
‘We benaderen mensen die misschien weleens hebben gedacht aan verhuizen, maar daar nog niet bewust mee bezig zijn. Dit betekent dat we goed moeten informeren; wat voor soort huis en huurprijs past bijvoorbeeld bij het inkomen van de huurder? Maar ook vragen die misschien simpel lijken, zoals: wat is het verschil tussen sociale huur en vrije-sectorhuur en hoe werkt kopen precies? Bovendien proberen we de bewoner te verleiden, bijvoorbeeld door voorrang te geven bij de toewijzing van een koop- of vrije-sectorwoning. Een interactieve animatie geeft uitleg op maat. En via de Woonladder kunnen bewoners aangeven wat voor soort woning ze zoeken zodat wij een goede match kunnen maken. Verder is goede begeleiding extra belangrijk bij dit project.’

En, hoe gaan jullie nu verder?
‘We gaan door met dit beleid en zijn nu in gesprek met andere corporaties om te kijken of we huurders meer kunnen laten doorstromen naar elkaars woningen. En een commerciële verhuurder stelt woningen in het middensegment beschikbaar voor doorstromers van Eigen Haard. Door dit soort samenwerkingen kunnen we het aanbod aan doorstromers vergroten.’