Wet- en Regelgeving

Meeste gemeenten huisvesten vergunninghouders met voorrang

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht vluchtelingen met een verblijfsvergunning als urgent woningzoekende te verklaren. Dat komt door een wijziging in de Huisvestingswet. Sindsdien heeft slechts één gemeente vergunninghouders als urgentiecategorie uit de huisvestingsverordening gehaald, blijkt uit onderzoek. Aedes vindt dat vergunninghouders vanwege de drukte op de woningmarkt wel voorrang moeten krijgen. 

Minister Ollongren van Wonen stuurde op 4 juli 2018 een rapport van onderzoeksbureau RIGO  naar de Tweede Kamer over de gevolgen van het vervallen van de verplichte voorrang voor vergunninghouders. Gemeenten kunnen nog steeds voorrang geven; het is alleen geen verplicht onderdeel van de urgentieregeling meer. Als de gemeente deze categorie laat vervallen, moet ze in de Huisvestingsverordening beschrijven hoe ze de taakstelling gaat halen.

Aangepast
Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de gemeenten (49 procent) een huisvestingsverordening heeft. De overgrote meerderheid daarvan heeft ook een urgentieregeling met voorrang voor vergunninghouders. Sinds de wetswijziging heeft slechts één gemeente vergunninghouders als urgentiecategorie geschrapt. Vier gemeenten geven aan dat nog te willen doen. De minister concludeert in haar brief dat de wetswijziging niet heeft geleid tot grote veranderingen. Kanttekening hierbij is dat veel gemeenteraden het onderwerp nog moeten bespreken.

Verkeerd signaal
Aedes heeft altijd gezegd dat deze groep zonder voorrang kansloos is op de woningmarkt en vindt dat de politiek met het afschaffen van de verplichte urgentie een verkeerd signaal afgeeft. Vergunninghouders hebben geen inschrijfduur opgebouwd en geen netwerk om op terug te vallen. Bovendien moeten gemeenten aan de taakstelling voldoen en dus zorgen dat deze mensen een woning krijgen. De meeste gemeenten maken hierover prestatieafspraken met woningcorporaties. Daarin spreken ze bijvoorbeeld af hoeveel vrijkomende woningen er jaarlijks naar bijzondere doelgroepen gaan. 

Gemeenten krijgen als het aan het kabinet ligt ook een rol in de betaling van de huren voor vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben.