Vragenlijst over woonwagenstandplaatsen

Deze maand ontvangen woningcorporaties een uitnodiging van adviesbureau Companen om een online vragenlijst in te vullen over het aantal standplaatsen voor woonwagens. Deze vragenlijst inventariseert hoe het gaat met de ontwikkeling van het aantal standplaatsen in Nederland en wat mogelijke obstakels zijn. Aedes roept corporaties op om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceerde in 2018 het beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Door te zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen doen we recht aan de culturele identiteit die samenhangt met deze woonvorm. In 2018 liet BZK, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes een eerste onderzoek uitvoeren naar het aantal standplaatsen. De nieuwe meting is bedoeld om de vinger aan de pols te houden en meer zicht te krijgen op de beleidsontwikkelingen en eventuele knelpunten. Ook bij dit nieuwe onderzoek zijn de VNG en Aedes nauw betrokken.

Companen, adviesbureau voor de woningmarkt, voert het onderzoek uit. Voor de inventarisatie benadert Companen in november 2020 alle gemeenten en woningcorporaties, en daarnaast organisaties die woonwagens verhuren. De resultaten zijn naar verwachting in februari 2021 beschikbaar.