Publicaties

Nederland telt 7.723 standplaatsen voor woonwagens

In Nederland hebben 310 gemeenten bij elkaar 7.723 standplaatsen voor woonwagens op 260 locaties. Dat blijkt uit onderzoek  van minister Ollongren van BZK. Zij kondigde het onderzoek aan bij de presentatie van het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsbeleid.

Dit nieuwe beleid legt de verantwoordelijkheid van de huisvesting van woonwagenbewoners bij de gemeente. 

Bezit
Het onderzoek wijst uit dat 38 procent van de standplaatsen gemeentebezit is. 47 procent is in handen van woningcorporaties. Zij hebben in het nieuwe beleid een rol bij het bouwen en verhuren van standplaatsen en woonwagens voor mensen die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, als daaraan behoefte is en er afspraken over gemaakt zijn met de gemeente. 

De minister benadrukt in haar brief bij het onderzoek dat het beleidskader geen vrijbrief is voor woonwagenbewoners om zich zonder toestemming en de nodige vergunningen standplaatsen toe te eigenen. Zij kunnen ook niet bij gemeenten afdwingen dat zij sneller nieuw beleid maken voor woonwagens. Gemeenten mogen geen uitsterfbeleid meer voeren door bij huuropzegging de standplaats te verwijderen. 

In een Kamerdebat op 18 oktober 2018 stond woonwagenbeleid op de agenda. De minister zei hierin desgevraagd dat zij nog niet alle gemeenten in kaart heeft in dit onderzoek en dat dit alsnog zal gebeuren. De genoemde aantallen zullen daarom nog geactualiseerd worden. De minister wil vanaf nu iedere twee jaar rapporteren over het aantal standplaatsen.