Proces

Tweede Kamer deelt zorgen over aanpak verwarde personen

De Tweede Kamer heeft zorgen over de inzet van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onder meer bij de aanpak van verward gedrag. Kamerleden zijn kritisch op het kabinet dat een beter vangnet wil voor zelfstandig wonende mensen met psychische problemen, zoals ook Aedes bepleit, maar tegelijkertijd wil bezuinigen op de GGZ. Dat bleek tijdens overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 29 november 2017. 

Mensen met psychische en/of psychiatrische problemen wonen steeds vaker zelfstandig in de wijk. Goede begeleiding en ondersteuning is daarbij cruciaal. De ambulante hulpverlening komt echter  niet overal even goed op gang en er zijn lange wachtlijsten. Staatssecretaris Blokhuis rapporteert in de eerste helft 2018 over het terugdringen van de lange wachtlijsten. Hij heeft daarover afspraken gemaakt met GGZ Nederland. 

Verward gedrag
Nog lang niet alle gemeenten hebben een sluitende aanpak voor ondersteuning, zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag. Voor zo’n aanpak is  nauwe samenwerking nodig met ervaringsdeskundigen en ketenpartners als GGZ, sociaal werk, politie, OM, woningcorporaties en zorgverzekeraars. Dat bleek uit de tussenrapportage van het Schakelteam personen met verward gedrag. Blokhuis grijpt samen met het schakelteam de gemeenteraadsverkiezingen aan om het probleem onder de aandacht te brengen van nieuwe gemeentebesturen.

Sociale wijkteams
Blokhuis wil verder meer GGZ-specialisten in de sociale wijkteams. De samenwerking tussen lokale partijen, waaronder gemeenten, hulpverlening en woningcorporaties, kan beter, aldus Blokhuis. ‘Het gaat om samenwerking, samenwerking, samenwerking. Op meerdere vlakken, dus niet alleen ambulante zorg, maar ook woonbegeleiding en schuldhulpverlening. Als lokale partijen er niet uitkomen, dan kunnen ze zich melden en schieten we in actie.’ Voor gemeenten stelt het kabinet subsidie beschikbaar. 

Aedes pleit voor goede begeleiding en ondersteuning van mensen met verward gedrag. In september deed Aedes onderzoek naar de knelpunten in de samenwerking op lokaal niveau als vervolg op de Corporatiemonitor huurders met verward gedrag. De resultaten daarvan volgen naar verwachting binnenkort.

Doelgroepen
GroenLinks wees tijdens het debat op de grote vraag naar sociale huurwoningen voor bijzondere doelgroepen, waaronder mensen met verward gedrag, mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en vergunninghouders. De staatssecretaris merkte op dat huisvesting in eerste instantie onder de minister van Wonen valt, maar dat hij vindt ‘dat deze doelgroep niet mag lijden onder het verdringingsvraagstuk op de woningmarkt’. 

Alle partijen wezen op hoge administratieve lastendruk bij GGZ-organisaties. Zij hebben pas een campagne hierover gestart: regelgekte.nl. GGZ-medewerkers geven aan een derde van hun tijd bezig te zijn met bureaucratie. Blokhuis beloofde hiernaar te kijken. Hetzelfde probleem speelt overigens ook in de corporatiesector en bij andere sectoren. Aedes stuurde hierover eerder met 11 partijen, waaronder GGZ, een brief aan het kabinet.