Evenement

Vanuit de maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning via lokale oplossingen

Mensen uit de maatschappelijke opvang kunnen beter deelnemen aan de maatschappij als ze zelfstandig wonen met ondersteuning. Dat vraagt om goede samenwerking, lokale oplossingen op maat en het centraal stellen van de mensen zelf. Dat zijn de belangrijkste punten die naar voren kwamen tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van het actieprogramma Weer Thuis! op donderdag 29 juni in Ede.

Onder begeleiding van dagvoorzitter Hester van Buren, bestuurder bij Rochdale en bestuurslid van Aedes, spraken 95 bezoekers over de uitdaging om mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar een passende zelfstandige woning met de juiste ondersteuning te laten verhuizen.

Professor Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving benadrukte dat het gaat om taaie vraagstukken, waar geen snelle oplossingen voor zijn te bedenken. Bovendien is de problematiek in iedere regio verschillend. Vandaar de opzet van het actieprogramma om in verschillende regio’s te werken. Volgens Meurs zijn alleen op regionaal niveau duurzame oplossingen op maat te bedenken. ‘Schaal pas op als er barrières komen die lokaal echt niet op te lossen zijn’, adviseerde zij.  

Ook de ambassadeurs van de initiatiefnemers onderschreven het belang van lokale oplossingen en goede samenwerking. Het uiteindelijk doel zijn goedkope woonplekken met de juiste extra ondersteuning. ‘Zonder die extra ondersteuning kun je het vergeten’, aldus Cornell Vader van het Leger des Heils. Die benodigde ondersteuning verschilt per persoon en moet flexibel ingezet kunnen worden. Intensief wanneer nodig en minder als het kan. 

Het programma Weer Thuis! is met acht regio’s van start gegaan. Komende maanden bespreken bestuurders van corporaties, gemeenten en opvanginstellingen hoe zij de uitstroom van mensen uit de opvang en beschermd wonen regionaal op gang willen brengen. Naar verwachting maken zij na de zomer hun eerste plannen bekend.