Proces

Programma Weer Thuis! geeft stokje door

In het programma Weer Thuis! werken woningcorporaties, gemeenten en opvanginstellingen in acht regio’s samen. Zij helpen mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen verhuizen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 7 december 2018 sluiten we de eerste periode van het actieprogramma af. We blikken ook vooruit naar de volgende periode. 

Het actieprogramma is een initiatief van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Leger des Heils en Federatie Opvang, mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland. ‘Het programma heeft geleid tot betere afspraken’, zegt projectleider Erwin van Leeuwen.

Maar eigenlijk gaat het hem allemaal niet snel genoeg: ‘Je springt op een rijdende trein en probeert die op te poken. Het schiet voor mij op veel plekken nog niet hard genoeg op. In Nijmegen werken ze al goed samen, maar zien ze door het actieprogramma nu pas het belang van breed regionaal samenwerken’, zegt hij.

Aedes maakt samen met woningcorporaties en een landelijke werkgroep privacy van de Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland modelafspraken gegevensdeling. Dit gaat helpen om de informatie-uitwisseling tussen regionale partijen beter te laten verlopen.

Van Leeuwen heeft als projectleider een verbindende rol. De regio’s die meedoen aan Weer Thuis! roemen hem er ook om: hij vertelt hoe het in andere regio’s is en maakt deelnemers bewust van hoe zij de regionale samenwerking kunnen verbeteren. Inmiddels heeft het programma al geleid tot afspraken. ‘Alleen in Eindhoven en Den Haag hebben ze die nog niet. In de Hoekse Waard, Haarlem, Assen, Venray en Nijmegen staan de samenwerkende partijen op het punt om een soort convenant te ondertekenen en in Groningen hebben ze dat al gedaan.’

Dat meer partijen meedoen en straks ook meer regio’s gaan aansluiten, ziet Van Leeuwen als winstpunt van het programma Weer Thuis!. ‘We zijn een nieuwe beweging gestart en dat is gelukt. In verschillende regio’s zie ik stappen die zonder het actieprogramma niet waren gezet. Achteraf is het slimme van onze methode dat we een stuurgroep hebben voor de bestuurlijke kant die de ambities hebben vastgesteld en waar we meteen een werkgroep aan koppelden voor de praktische uitwerking’, zegt Van Leeuwen.

Ontdekking
‘In het afgelopen jaar hebben we nieuwe dingen ontdekt; zo kijken we anders naar schuldhulpverlening’, zegt een trotse Van Leeuwen. Eerst kregen de mensen in beschermd wonen of de maatschappelijke opvang meteen een bewindvoerder aangewezen. Nu krijgen ze in bijvoorbeeld Haarlem een budgetcoach en trainingen voor ze weer naar een eigen huis gaan, zodat ze zelf weer leren omgaan met geld. ‘In sommige gevallen is er ook een "woonschool" met praktische tips over wat straks de verwachtingen zijn als uitstromers weer zelfstandig wonen. Ze leren om na een periode van institutionaliseren weer een goede huurder te zijn’, zegt de projectleider.

De bijeenkomst op 7 december 2018 is moment van afronding voor de acht deelnemende regio's. ‘Duidelijk is dat de regio de beste schaal is voor deze afspraken’, besluit Van Leeuwen.

Tijdens Expeditie Begonia op 10 oktober 2018 hield het Leger des Heils en de Assense woningcorporatie Actium een sessie over hun Weer Thuis!-project.