Evenement

Flexibele woonvormen vragen flexibele opstelling

Wat is er nodig voor meer flexibele woonvormen? Vertegenwoordigers van de overheid, woningcorporaties en marktpartijen gingen hierover op 14 juni 2018 in gesprek. Aedes-voorzitter Marnix Norder opende het congres met de boodschap dat flexibele woonvormen van iedereen een flexibele opstelling vraagt. 

Volgens Norder neemt de behoefte aan dit soort woonvormen toe, ook omdat er meer flexibiliteit in de hele maatschappij is. ‘Het begrip samengestelde gezinnen bestond niet toen ik op de basisschool zat.’ Ook de woningmarkt moet inspelen op die ontwikkeling, bijvoorbeeld door meer flexibele woonvormen te bouwen waar mensen in een tussenfase in hun leven tijdelijk terecht kunnen, aldus de voorzitter van Aedes. 

Draagvlak
Medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen verdiepten zich in workshops over verschillende aspecten van flexwonen, zoals steun van de buurt, het omvormen van bestaand vastgoed en woonruimteverdeling. Zo vertelden de gemeente Pijnacker-Nootdorp en woningcorporatie Rondom Wonen in een workshop over draagvlak voor ’t Hofland, een gemengd wooncomplex in een voormalig leegstaand verzorgingshuis waar nu statushouders en jonge mensen uit Pijnacker wonen. ‘We waren eerst erg sceptisch en bang dat er vooral alleenstaande jonge vluchtelingen kwamen wonen’, zei één van de aanwezige buurtbewoners. ‘Door ons vanaf het begin bij de vormgeving van het complex en de directe omgeving te betrekken, en door de woningen toe te wijzen aan zowel woningzoekenden uit de regio als aan vergunninghouders, is die angst snel weggenomen.’

Maatwerk
Flexibele woonvormen bieden een kans om maatwerk te leveren voor verschillende groepen woningzoekenden, op het congres ‘spoedzoekers’ genoemd: gescheiden ouders, statushouders, mensen uit maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip. Norder ziet hier een kans voor samenwerking tussen overheid, marktpartijen, woningcorporaties en woningzoekenden. Aedes ondertekende daarom in 2017 het manifest Geef spoedzoekers de ruimte. ‘Flexibel wonen vraagt om ruimte voor maatwerk in bestemmingsplannen, toewijzen, en huurcontracten. Zonder rechten overboord te gooien: als mensen vooraf afspraken willen maken over tijdelijk huurcontracten, moet dat kunnen’, aldus de Aedes-voorzitter.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland, platform31, het ministerie van BZK en het expertisecentrum flexwonen.