Eén keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten

Stichting Normering Flexwonen (SNF) en Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA) hebben voortaan samen één keurmerk voor de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten, het SNF-keurmerk.

SNF-keurmerk
Met het samengaan van SKIA en SNF is er eenduidigheid voor werkgevers en gemeenten maar ook voor woningcorporaties over het keurmerk waarmee de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten wordt vastgesteld. Met het SNF-keurmerk kunnen bedrijven en verhuurders aantonen dat hun huisvesting op orde is. Er wordt jaarlijks een steekproef gedaan onder keurmerkhouders om woonruimte te controleren op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid.

Arbeidsmigranten
In Nederland werken jaarlijks ongeveer 400.000 arbeidsmigranten. Ook woningcorporaties zorgen voor (tijdelijke) woonruimte voor arbeidsmigranten. Het SNF-keurmerk is overigens niet verplicht voor corporaties om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Wel is het keurmerk voor hen een handig indicator voor goede en betrouwbare samenwerkingspartners.

Bij verhuur via derden (vaak bedrijven of uitzendbureaus) is het keurmerk een vereiste om in aanmerking te komen voor de uitzonderingsregeling voor arbeidsmigranten. Niet de corporatie maar de tussenpersoon moet in dit geval over het keurmerk beschikken.