Nieuws

Persoonlijke ondersteuning naar CO2-neutraal

De Vliegende Brigade bestaat uit corporatie-experts (‘CO2-coaches’) die andere corporaties ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Aedes zoekt aan de ene kant corporatie-experts die als CO2-coach andere corporaties willen helpen in 2050 CO2-neutraal te zijn. Aan de andere kant zoekt Aedes naar corporaties die hulp van een CO2-coach kunnen gebruiken.

De Vliegende Brigade is een onderdeel van de Vernieuwingsagenda. Met de Vernieuwingsagenda wil Aedes innovatie en vernieuwing op een aantal thema’s versnellen. Duurzaamheid is een van die thema’s.

Wat doet een CO2-coach?
De CO2-coaches gaan als vrijwilligers aan de slag bij maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. Dit vraagt per te ondersteunen corporatie enige voorbereidingstijd, één of twee gesprekken en nazorg via de telefoon of per e-mail. Het is uiteindelijk aan de collega-corporatie en de CO2-coach om de samenwerking onderling vorm te geven.

Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2-coach zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe vertalen we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 in concrete plannen?
  • Met welke partijen in onze regio kunnen wij samenwerken en hoe?
  • Hoe kunnen we duurzame investeringen het beste plannen? Welke investeringen doen we bijvoorbeeld nu, welke later?

Door gebruik te maken van CO2-coaches van collega-corporaties, hoeven corporaties geen dure externe partij in te huren voor advies.

Om de CO2-coaches goed voor te bereiden krijgen zij een gratis training van Aedes. Aedes neemt vervolgens contact op en doet een voorstel voor een trainingsdag. Deze zijn (vooralsnog) als volgt gepland:

  • 21 december in Den Haag bij Aedes.
  • 15 januari in Zwolle bij Woningstichting SWZ.
  • 26 januari in Eindhoven bij Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl.

Bekijk het programma van de training hier.

Aanmelden als CO2-coach?
CO2-coaches leveren een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de gehele sector door het delen van kennis en kunde. Daarnaast vergroten zij hun eigen kennis door het volgen van een training en door samen te werken met een collega-corporatie. Corporatiemedewerkers die CO2-coach willen worden, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden als corporatie?
Corporaties die interesse hebben in ondersteuning door een CO2-coach, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier

Vragen?
Uitgebreide informatie en een nadere toelichting vind je in de flyer. Vanaf januari 2018 koppelen wij CO2-coaches met een corporatie die hulp kan gebruiken. Gezamenlijk kunnen jullie vervolgens nadere afspraken maken. 

Voor vragen over dit programma kun je contact opnemen met CO2neutraal2050@aedes.nl.