Publicaties

Onderzoek naar energie-eisen bij gestapelde nieuwbouw

Alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten vanaf 2020 bijna-energieneutraal (BENG) zijn. Maar wat betekent dit voor flats en appartementengebouwen? In opdracht van het Lente-akkoord onderzocht Nieman Raadgevende Ingenieurs het effect van BENG-eisen voor gestapelde bouw aan de hand van vijf praktijkprojecten.

Uit het onderzoek blijkt dat hoogbouw meer energie verbruikt dan eengezinswoningen. Dit komt vooral omdat hoogbouw meer glas bevat. Ook blijkt dat het effect van verbetermaatregelen per project verschilt. De combinatie van ontwerpaspecten, zoals de compactheid van het gebouw, de oriëntatie en de transparantie van de gevel zijn samen bepalend voor de energiebehoefte van een gebouw. Aandacht hiervoor is noodzakelijk om de eerste voorlopige BENG-eis te halen. Die is gesteld op 25 kWh/m2 per jaar.

Meer informatie over de BENG-eisen is te vinden op de website van het Lente-akkoord. Hier is ook het rapport te downloaden.