Wet- en Regelgeving

Nieuwe versie energiesubsidie STEP gaat 1 juli in werking

Op 1 juli 2016 gaan de wijzigingen van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) in. Deze regeling is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen.
De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. Aedes adviseert corporaties de mogelijkheden goed te bekijken. De subsidie kan helpen de komende jaren extra in energiebesparing te investeren.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Verhoging van subsidiebedragen
  Subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht per verbetering van de Energie-Index (EI) hoger vastgesteld. De oorspronkelijke subsidiebedragen waren gebaseerd op investeringscijfers uit 2010/2011. Hier is een inflatiecorrectie op toegepast. Daarnaast is bij de aangepaste subsidiebedragen uitgegaan van de subsidiering van 25 procent, in plaats van 20 procent, van de investeringen in verduurzaming.
 • Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties
  Om zeer energiezuinige renovaties te stimuleren, wordt nu ook subsidie verstrekt voor renovaties die verder gaan dan een EI 1,20. Renovaties tot een maximale EI van 0,40 komen in aanmerking voor subsidie. Eerder was er geen onderscheid tussen energielabel A, A+ en A++ of nog hoger. In de aangepaste regeling maken drie extra toegevoegde EI-klassen verdergaande renovaties subsidies mogelijk. Subsidie kan dan aangevraagd worden voor (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter renovaties.
 • Verlaging van minimale renovatie van drie naar twee Energie-Indexklasse
  Aanvankelijk werd renovatie van een huurwoning van EI 1,41 tot 1,80 naar EI 1,20 niet gesubsidieerd, terwijl er veel woningen van verhuurders voor in aanmerking komen. In de nieuwe regeling is hiervoor wel subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor renovatie van EI 1,81 tot 2,10 naar EI 1,40. Andere verhuurders dan woningcorporaties mogen woningen ook van EI 2,11 tot 2,40 naar EI 1,80 gaan. Woningcorporaties moeten minimaal EI 1,40 halen.
 • Verlenging van de looptijd tot en met 2018
  Het aanvragen kan één jaar langer. De aanvraagperiode is tot en met 31 december 2018 open. Vastgestelde subsidies worden wel nog steeds in 2018 en 2019 betaald. Door de verruiming van de aanvraagperiode is er voor verhuurders nu meer tijd om nieuwe projecten op de rails te zetten.

Combinatie met andere regelingen
‘De regeling heeft een valse start gehad, maar er is toch al voor bijna 25.000 huizen subsidie aangevraagd’, zegt Ronald Franken, adviseur energie en duurzaamheid bij Aedes. ’Ik adviseer corporaties de mogelijkheden te bekijken. Wat ga je de komende jaren doen aan energiebesparing in je woningen? Kun je daarvoor STEP-subsidie krijgen? Het kan helpen om nog wat extra te doen. Er is nog dik 300 miljoen euro beschikbaar en je kunt STEP combineren met andere regelingen.’

De regelingen waarmee STEP gecombineerd kan worden: Fonds Energiebesparing Huursector, Investeringssubsidie duurzame energie, Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders en de Regeling Vermindering Verhuurderheffing.

‘De nieuwe STEP is voor ons een serieuze mogelijkheid om onze investeringsruimte voor energetische verbeteringen te verruimen’, zegt Henk Schomaker, senior beleidsmedewerker bij Haag Wonen. ‘We gaan bij een complexverbeterplan expliciet na wat STEP en “een tandje meer” kunnen betekenen en nemen dat nadrukkelijk mee in de besluitvorming.’

Aedes-handleiding
Aedes heeft een uitgebreide handleiding gemaakt met alle informatie over de regeling en de aanvraagprocedure. U kunt deze handleiding Hoe werkt STEP? hier downloaden.

STEP-subsidie aanvragen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer informatie over de wijzigingen in de STEP-regeling en over het aanvragen van de STEP-regeling vindt u op www.rvo.nl/step.