Praktijk

Energieambassadeurs en Huren met energie

Het programma Huren met Energie ondersteunt woningcorporaties drie jaar lang gratis bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Het programma van Aedes en Platform31 ging op 1 augustus 2014 van start.

Doel van het programma is labelverbetering van sociale huurwoningen en beperking van de woonlasten van huurders. Woningcorporaties krijgen concrete hulp van energieambassadeurs bij het opzetten en uitvoeren van energie- en woonlastenbeleid. Daarnaast ondersteunt het programma het delen van kennis via bijeenkomsten, digitale netwerken, benchmarking en nieuwsbrieven. Het ministerie van BZK financiert het programma. De ondersteuning is kosteloos beschikbaar voor alle corporaties.

Energieambassadeur
Woningcorporaties kunnen de energieambassadeurs bijvoorbeeld inzetten om inzicht te krijgen in de effecten en kosten van diverse energiemaatregelen, de aanpak in de organisatie te verankeren, draagvlak van bewoners te organiseren en de mogelijkheden te benutten van financiering en samenwerking met andere corporaties.

Meer informatie
Meer weten over het programma Huren met energie? Neem contact op met Anouk Corèl van Platform31 of kijk op www.hurenmetenergie.nl.