Verdieping

Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

Vanaf 31 december 2020 moeten volgens de eisen van de Europese Unie alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn. Door mee te doen aan het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) kunnen woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars samen ervaring opdoen met het ontwikkelen en realiseren van zeer energiezuinige woningen.

In het Bouwbesluit zal deze Europese eis waarschijnlijk per 1 januari 2021 wettelijk worden verankerd. Met het Platform ZEN willen de deelnemers van het Lente-akkoord – de brancheorganisaties Aedes, NEPROM, NVB en Bouwend Nederland – hun leden ondersteunen in de overgang naar die eis van 2021. Bestaande energieneutrale en energieleverende nieuwbouw zijn daarbij inspirerende voorbeelden.

Bewoners
In het platform gaat de aandacht niet zozeer uit naar de steeds strengere regelgeving, maar naar de dienstverlening aan de uiteindelijke bewoner (koper of huurder) en zijn wensen voor wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid.

Deelname Platform
Corporaties kunnen zich aanmelden voor deelname aan het Platform ZEN. Het doel van het platform is om een groot aantal woningbouwprojecten te realiseren die al voldoen aan de eisen die in 2021 gaan gelden. Het platform doet dit door kennis- en ervaringsuitwisseling over onder meer de wensen van de bewoners, dienstverlening, techniek, financiën en organisatie. Het platform onderneemt gezamenlijke activiteiten om bewoners te enthousiasmeren en informeren.

Aanmelden
Corporaties die willen meedoen konden zich tot 1 september 2015 aanmelden. Dit waren de belangrijkste voorwaarden:

  • Vóór 2018 starten met de bouw van minimaal één nieuwbouwproject.
  • Veel aandacht besteden aan de wensen en beleving van bewoners en hun tevredenheid monitoren.
  • Tijdens de realisatie en bij oplevering van het project de energieprestatie en de ventilatiekwaliteit toetsen.
  • Actief meewerken aan het delen (halen èn brengen) van opgedane kennis en ervaring.