Handleiding: huurdersorganisaties verder versterken

Huurdersorganisaties hebben een grotere rol sinds de Woningwet, ze zitten bijvoorbeeld aan tafel bij het maken van prestatieafspraken. Die nieuwe rol vraagt iets van huurdersorganisaties én woningcorporaties. Acht corporaties en hun huurdersorganisatie onderzochten hoe zij hun samenwerking goed vorm kunnen geven in deze nieuwe situatie. Het resultaat is een handleiding waarmee corporaties aan de slag kunnen.

In totaal deden acht woningcorporaties en hun huurdersorganisatie mee aan de pilot, waaronder ZOWonen en haar huurdersorganisatie. Hoe werf je bestuursleden voor de huurdersorganisatie, dat was een vraag die Marc Lamboo van ZOwonen bezighield. ‘Een korte enquête onder huurders of zij iets willen betekenen voor de huurdersorganisatie werkt bijvoorbeeld beter dan een brief met oproep. Dit zijn wij anders gaan doen. Soms zit het ’m in heel kleine simpele dingen.’

Ook de huurdersorganisatie heeft stappen gemaakt tijdens de pilotfase. ‘We zijn efficiënter gaan werken. Met zes huurdersorganisaties vormen we de Adviesraad Huurders voor ZOwonen. Een klein aantal bestuursleden krijgt vaker het mandaat om namens ons allemaal te spreken’, vertelt Paul Janssen van Stichting Huurdersbelangen Limbricht.

Aan de slag
Deze en andere ervaringen en tips van pilotcorporaties staan in de Handleiding versterken huurdersorganisaties waarmee corporaties aan de slag kunnen. Die bestaat verder uit achtergrondinformatie, dilemma’s rond het thema, en aanbevelingen voor corporaties en huurdersorganisaties. Ook bevat de handleiding uitgebreide beschrijvingen van corporaties en huurderorganisaties over hoe zij gewerkt hebben om hun samenwerking te verbeteren.

Toolbox legitimatie
De handleiding maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Bekijk onderstaande video of ga voor alle instrumenten naar www.aedes.nl/legitimatie.