Instrument

‘Transparantietool zorgt voor goed gesprek met gemeente en huurders over inzet’

Update

Een gestructureerde discussie met de gemeente en huurdersvereniging over wat er lokaal moet gebeuren. Meer duidelijkheid in de plannen en vooral wederzijds begrip en draagvlak voor de te maken keuzes. Dat is wat de Transparantietool oplevert volgens Michiel Sluijsmans, directeur-bestuurder van Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG). WBG zet het instrument sinds twee jaar in bij het maken van prestatieafspraken. De vernieuwde versie van de Transparantietool is inclusief ontzorgmodule vanaf 17 februari 2017 beschikbaar voor Aedes-leden.

Corporatie als regisseur
De Rijksoverheid stelt jaarlijks de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporatie (IBW) vast als startpunt voor gesprekken tussen gemeenten en corporaties over prestatieafspraken. De IBW geeft aan hoeveel geld corporaties maximaal en eenmalig kunnen lenen en uitgeven. De indicaties zijn deels gebaseerd op cijfers van corporaties zelf en deels op kengetallen en sectorgemiddelden. De Transparantietool maakt inzichtelijk wat de corporatie en haar stakeholders willen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn.

‘Met de Transparantietool zijn wij voortaan beter voorbereid op gesprekken met de gemeente en huurders over de prestatieafspraken.’ aldus Michiel Sluijsmans. ‘En we gaan de tool ook intern gebruiken. De begrotingsplannen erin zetten en samen met het managementteam of raad van commissarissen kijken of het financieel allemaal wel past. Zo hopen we een reëel bod uit te kunnen brengen.’

Nieuw: ontzorgmodule
Waren jullie veel tijd kwijt aan voorbereiding, voordat jullie met de Transparantietool aan de slag konden? ‘Het kostte inderdaad best veel tijd en energie aan de voorkant om de tool te vullen, maar het leverde uiteindelijk heel veel op’, zegt Sluijsmans. ’Dat was het meer dan waard.’

Om het invullen te vereenvoudigen introduceert Aedes dit jaar een zogenaamde ontzorgmodule. Hierbij lossen RIGO en Ortec Finance foutmeldingen bij het invullen van de invoermodule voor corporaties op. In 2017 krijgen Aedes-leden 50 procent korting en betalen ze 250 euro voor deze ondersteuning.

Verbeterde versie beschikbaar
De Transparantietool is er in twee versies: voor corporaties tot 12.000 woningen (ontwikkeld door RIGO Research en Advies) en voor grotere (ontwikkeld door Ortec Finance). Het instrument is recent verbeterd op basis van de ervaringen die corporaties ermee hebben opgedaan. U kunt de nieuwe aangepaste handleidingen met de vernieuwde Transparantietool opvragen via Transparantietool@aedes.nl.

Toolbox legitimatie
De Transparantietool maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Ga voor alle instrumenten naar www.aedes.nl/legitimatie.