Aedes: ‘Bestuurders horen beloning te ontvangen die bij publieke taak past’

Woningcorporaties voeren een publieke taak uit. Bestuurders horen een beloning te ontvangen die bij deze taak past. Sinds 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT), sinds 2014 aangevuld met een staffelregeling voor woningcorporaties. Aedes staat achter de invoering van de WNT. De beloningen van corporatiebestuurders voldoen dan ook aan de huidige wettelijke normen.

Maximumbeloning
De maximumbeloning is afhankelijk van de grootte van de corporatie en het inwonersaantal van de gemeente. Bestuurders die op of na 1 januari 2013 zijn benoemd, moeten voldoen aan de WNT.

Voor bestuurders die zijn benoemd voor 1 januari 2013 geldt een overgangstermijn van vier jaar. Daarna moet de beloning binnen drie jaar voldoen aan het wettelijk maximum voor de betreffende woningcorporatie.