Evalueren na een crisis

Iedere crisis is een enorme bron van informatie voor de aanpak van crises in de toekomst. Evalueren is dan ook een belangrijke (afsluitende) fase in crisismanagement. Dit geldt ook voor de coronacrisis, waarmee alle medewerkers van woningcorporaties ervaring hebben opgedaan.

De geleerde lessen uit de coronacrisis zijn waardevol voor andere crises. Stap zes in het 7-stappenplan crisismanagement is dan ook evalueren. Uit deze evaluatie kunt u lessen trekken en verbeterpunten opstellen om een bestaand crisisplan te actualiseren. Heeft u nog geen crisisplan, dan helpen de lessen en verbeterpunten u bij het opstellen hiervan.

Ondersteuning bij de evaluatie

CrisisProfs is een partij die kan helpen bij het opzetten van de evaluatie. Ze doet dit door ervaringen vanuit alle betrokken disciplines te verzamelen en te vertalen naar aanbevelingen voor de toekomst.

Hoe CrisisProfs dit aanpakt kunt u lezen in Evalueren.