Crisisbeleid om het hoofd koel te kunnen houden

Een crisis komt altijd onverwacht en begint altijd chaotisch. Daarom is het zo belangrijk dat je van tevoren vastlegt wie waarvoor verantwoordelijk is, zegt Lidy van der Schaft, directeur Wonen bij de Amsterdamse woningcorporatie De Key.

Structuur helpt om greep te krijgen en houden op de chaos, om te kunnen blijven nadenken in risico’s en scenario’s. Dat ondervond Lidy van der Schaft in september 2014 tijdens en na de gasexplosie in een flatgebouw in Diemen waarbij twee doden vielen, waaronder een collega.

De Key was voorbereid. In een plan was onder meer vastgelegd bij wie de crisis gemeld wordt en welke acties daarna volgen. ‘Ik zat in een vergadering toen ik werd gebeld door onze manager Bedrijfsvoering. Toen ik bij de flat aankwam was ons team al paraat. Toen werd ons al vrij snel duidelijk dat onze collega Margot vermist was.’

Van der Schaft had alle nummers van sleutelorganisaties en collega-corporaties al in haar mobiel, de lijnen waren kort. ‘Iedere bestuurder moet deze nummers bij de hand hebben en weten wie ze kunnen bellen in een crisissituatie. Dat helpt enorm. Daardoor konden we snel onderdak regelen voor 198 huishoudens.’ Het werden twee zeer intensieve weken waarin ook de gewone bedrijfsvoering door moest gaan.

De Key heeft de crisis goed geëvalueerd. ‘Ons crisisplan hebben we aangescherpt. En een van onze belangrijkste leerpunten is om in rustige tijden na te denken over zaken als opvang en zorgplicht. In principe moeten mensen het na de allereerste gemeentelijke opvang zelf regelen, via hun inboedelverzekering. Maar wat als ze niet verzekerd zijn? Hoe ver ga je als corporatie? En hoe ver reikt onze zorgplicht naar de aannemer die voor ons daar op dat moment aan het werk was? Als bestuurder moet je over dergelijke dilemma’s al nagedacht hebben. De paradox is dat je je voorbereidt op iets dat hopelijk nooit gebeurt. Zodat je er klaar voor bent als het gebeurt, van bestuur tot werkvloer.’

Aedes Handelingkade crisismanagement
Van der Schaft werkte ook samen met andere corporaties en CrisisProfs mee aan de ontwikkeling van het Aedes Handelingskader crisismanagement.