Publicaties

Jurisprudentie Wet Werk en Zekerheid

De eerste uitspraken onder de Wet Werk en Zekerheid zijn inmiddels gepubliceerd. Wij hebben voor u de belangrijkste uitspraken geselecteerd.

Aanzegverplichting

  • De kantonrechter Rotterdam heeft geoordeeld dat een mondelinge aanzegging niet rechtsgeldig is, ook al erkent de werknemer die mondelinge aanzegging. Op de werkgever rust de bewijslast dat de werknemer de schriftelijke aanzegging heeft ontvangen.
  • De kantonrechter Utrecht heeft geoordeeld dat ook is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als de aanzegging is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
  • De kantonrechter Amsterdam heeft geoordeeld dat ook is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als de werkgever via WhatsApp heeft aangezegd.

Proeftijd

  • De kantonrechter Utrecht heeft geoordeeld dat een proeftijd in arbeidsovereenkomst voor zes maanden niet rechtsgeldig is.

Verschillende ontslagredenen niet bij elkaar ‘optellen’

  • De Haagse kantonrechter heeft geoordeeld dat in het huidige ontslagrecht, anders dan in het ontslagrecht zoals dat voor 1 juli 2015 gold, verschillende ontslagredenen (in casu disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding) die elk op zich onvoldoende zijn voor ontslag, niet bij elkaar kunnen worden 'opgeteld' om een ontslag te kunnen dragen. Er dient gekozen te worden voor een grond, die op zichtzelf voldoende voldragen moet zijn om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen leiden.

Transitievergoeding

  • De rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding nu hij al aanspraak kan maken op een vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van de CAO waaronder hij valt.