Wet- en Regelgeving

Wijzigingen premies werknemersverzekeringen

Per 1 januari vinden er wijzigingen plaats in de premies voor de werknemersverzekeringen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De WW-premie stijgt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2017 van 2,44 procent naar 2,6 procent. De hoogte van de WW-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. De WW-premie komt volledig voor rekening van de werkgever en wordt gebruikt om WW-uitkeringen te financieren met een duur van langer dan zes maanden.

De gemiddelde sectorfondspremie wordt daarentegen in 2017 vermoedelijk verlaagd van 1,78 procent naar 1,45 procent. De sectorpremie wordt gebruikt om de eerste zes maanden van de WW-uitkeringen te financieren en komt ook volledig voor rekening van de werkgever. De precieze sectorpremie die werkgever betaalt, hangt af van de sector waarin de organisatie werkzaam is. Deze premie wordt door het UWV in oktober per branche vastgesteld.