Wet- en Regelgeving

Overlegrecht OR beloning topbestuurders in 2017

Het wetsvoorstel dat de Ondernemingsraad overlegrecht moet geven over de beloning van topbestuurders gaat naar verwachting per 1 januari 2017 in, onder het voorbehoud dat de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd.

In het wetsvoorstel – dat de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) wijzigt – is opgenomen dat de bestuurder jaarlijks verplicht in gesprek moet met de Ondernemingsraad over de beloning van topbestuurders. In dit gesprek moeten zij de beloningsverhoudingen binnen de organisatie bespreken. De verplichting geldt alleen voor organisaties met 100 werknemers of meer. Op dit moment heeft de Ondernemingsraad alleen een informatierecht over topsalarissen.

Wet Normering Topinkomens
De besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft uiteraard voorbehouden aan de corporatie. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de Wet Normering Topinkomens. En de bijbehorende staffel.