FAQ

Veel gestelde vragen vastgelopen CAO-overleg 2019

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn vastgelopen. Hoe zit het ook alweer? Waarom worden partijen het niet eens? Hoe nu verder? In dit artikel leest u de veelgestelde vragen en antwoorden hierover.

Waarom is het CAO-overleg vastgelopen?
De hoogte van de looneis van de vakbonden is hier de oorzaak van. Werkgevers hebben voor een CAO van 18 maanden een loonbod gedaan van 4,75 procent totaal. Voor 2019 is een loonsverhoging geboden van 3,5 procent, waarvan 3 procent structureel. Gelet op de salarisontwikkeling in de rest van Nederland zijn de werkgevers van mening dat zij een goed bod hebben gedaan dat past bij de financiële ruimte van corporaties en de volkshuisvestelijke opgaven die we met elkaar willen waarmaken.

De vakbonden geven aan dat het loonbod van Aedes niet voor alle medewerkers koopkrachtbehoud oplevert. Klopt dit?
Nee, de loonsverhoging over 2019 (3 procent) biedt koopkrachtbehoud voor alle corporatiemedewerkers, ook voor de medewerkers die te maken krijgen met een aanpassingsbedrag. De hoogte van het aanpassingsbedrag is namelijk maximaal (afgerond) 1 procent. Medewerkers die dus te maken krijgen met een aanpassing hebben per saldo afgerond (minimaal) 2 procent structurele loonsverhoging. Dit percentage ligt hoger dan de inflatie over 2018.

Met welk inflatiecijfer rekenen werkgevers?
De werkgevers hebben een loonsverhoging met ingang van 1 januari 2019 geboden (3 procent). Logischerwijs wordt dan teruggekeken naar de inflatie over 2018. Daarbij zijn we uitgegaan van een inflatie van 1,6 procent, hetzelfde percentage dat Aedes en de Woonbond overeengekomen zijn om te hanteren voor de gemiddelde huurverhoging in 2019.

Waar zijn CAO-partijen het wel over eens?

  • Gelijkwaardige salariëring en functiegebonden scholing voor detacherings- en payrollkrachten.
  • Medewerkers die bij de corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie) krijgen, bij gebleken geschiktheid, na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie.
  • Het bespreekbaar maken van mantelzorgtaken waarbij de leidinggevende en de werknemer, met in achtneming van ieders belang, tot een maatwerkafspraak komen.
  • Een gezamenlijk onderzoek naar het Handboek functie-indeling Woondiensten.
  • Financiële ondersteuning van het FLOW-leerplatform ‘Wat doe jij morgen.nl’. 
  • Commitment voor het project Sociale Partners voor Duurzame inzetbaarheid.

Hoe gaat het nu verder?
Dit is nog niet duidelijk. Vakbonden houden op dit moment informatiebijeenkomsten en raadplegen hun achterban. Aedes hoopt dat de vakbonden weer zo snel mogelijk aan tafel komen en alsnog instemmen met het werkgeversbod. Het is een goed bod dat aansluit bij wat er in de rest van Nederland aan loonontwikkeling afgesproken wordt.

Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden, houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.