Proces

Vakbonden gaan niet in op uitnodiging Aedes hervatten CAO-onderhandelingen

FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen hebben op 12 april 2018 gereageerd op de uitnodiging van Aedes om op zeer korte termijn verder te praten over goede arbeidsvoorwaarden voor corporatiemedewerkers. De vakbonden gaan niet in op de uitnodiging van Aedes en zetten de (stakings)acties voort. Aedes vindt het teleurstellend want werkgevers zijn immers nog niet uit onderhandeld. De schriftelijke reactie aan de bonden staat onderaan dit artikel bij de downloads.

Ontmoeting
Alleen met wederzijdse bereidheid om concessies te doen komen partijen tot een nieuwe CAO Woondiensten. Aedes heeft in haar reactie aangegeven dat werkgevers bereid zijn om te bewegen. Ze willen hun nieuwe voorstellen in een overleg met de vakbonden bespreken. Het is belangrijk om dit in een ontmoeting te doen omdat dit volgens de werkgevers ‘de enige manier is om de impasse te doorbreken. Alleen via een ontmoeting ontstaat constructief overleg. En daar heeft iedereen baat bij.’ 

Goede arbeidsvoorwaarden
Werkgevers willen zo snel mogelijk overeenstemming bereiken over een nieuwe CAO Woondiensten. Het is in het belang van de sector om goede arbeidsvoorwaarden te hebben die recht doen aan de inzet die corporatiemedewerkers dagelijks in hun werk leveren.

Aedes hoopt zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel te zitten.

Downloads
•    Reactie Aedes op brief FNV Bouwen & Wonen (12 april 2018)
•    Reactie Aedes op brief CNV Vakmensen (12 april 2018)
•    Reactie FNV Bouwen & Wonen op uitnodiging Aedes (12 april 2018)
•    Reactie CNV Vakmensen op uitnodiging Aedes (12 april 2018)
•    Uitnodiging van Aedes aan vakbonden hervatten CAO-onderhandelingen (10 april 2018)
•    Informatiebulletin Positie werkgever en werknemer bij stakingen