Vierde onderhandelingsronde CAO Woondiensten uitgesteld

CAO-partijen hebben besloten de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten, die gepland stond op woensdag 16 december, te verplaatsen naar begin 2021. Dit in verband met de aangescherpte corona-maatregelen die het kabinet 14 december heeft aangekondigd. Achter de schermen zullen sociale partners de voorbereidingen voor een volgende onderhandelingsronde zoveel mogelijk voortzetten zodat het CAO-traject niet onnodig vertraagd wordt.