Proces

Loonbod van bijna 5 procent afgewezen door vakbonden

Werkgevers en de vakbonden hebben geen overeenstemming over een nieuwe CAO Woondiensten kunnen bereiken. Op 20 maart 2019 waren zij in een vierde onderhandelingsronde bij elkaar. De vakbonden hebben het eindbod, tot onbegrip en verbazing van de werkgevers, niet geaccepteerd. 

Het eindbod van de werkgevers bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een CAO met een looptijd van 18 maanden (1 januari 2019 - 1 juli 2020).
  • Een loonsverhoging over die 1,5 jaar van 4,75 procent op de volgende wijze samengesteld: structurele loonsverhoging van 4 procent (3 procent per 1 januari 2019 en 1 procent per 1 januari 2020) en een eenmalige uitkering van 0,75 procent (0,50 procent per 1 juli 2019 en 0,25 procent per 1 april 2020).
  • Gelijkwaardige salariëring en functiegebonden scholing voor detacherings- en payrollkrachten.
  • Medewerkers die bij de corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie) krijgen, bij gebleken geschiktheid, na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie.
  • Het bespreekbaar maken van mantelzorgtaken waarbij de leidinggevende en de werknemer, met in achtneming van ieders belang, tot een maatwerkafspraak komen.
  • Een gezamenlijk onderzoek naar het Handboek functie-indeling Woondiensten.
  • Financiële ondersteuning van het FLOW-leerplatform ‘Wat doe jij morgen.nl’.  
  • Commitment voor het project ‘Sociale Partners voor Duurzame inzetbaarheid’

Loonontwikkeling
De onderhandelingen zijn stuk gelopen op de hoogte van de looneis van de vakbonden . Op de andere onderdelen is wel overeenstemming bereikt. De vakbonden wilden voor een CAO met een looptijd van 18 maanden een structurele verhoging van 5,75 procent. De werkgevers vinden dat de vakbonden aan het overvragen zijn. Hun looneis is niet realistisch.

Koopkrachtbehoud
Het loonbod van werkgevers (3,5 procent in 2019) garandeert koopkrachtbehoud voor alle corporatiemedewerkers. De inflatie over 2018 bedraagt 1,6 procent, hetzelfde percentage dat Aedes en de Woonbond overeengekomen zijn om te hanteren voor de gemiddelde huurverhoging in 2019. Deze inflatie is met het loonbod van de werkgevers ruimschoots gecompenseerd, ook voor medewerkers die te maken krijgen met een aanpassingsbedrag.

Gelet op de salarisontwikkeling in de rest van Nederland zijn de werkgevers van mening dat zij een goed bod hebben gedaan dat past bij de financiële ruimte van corporaties en de volkshuisvestelijke opgaven die we met elkaar willen waarmaken.

Vervolg
De werkgevers hopen dat de vakbonden alsnog instemmen met hun bod. De vakbonden gaan de komende tijd hun achterban raadplegen in (regionale) bijeenkomsten. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden, houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.