CAO Woondiensten algemeen verbindend verklaard

Vanaf 31 januari 2020 is de CAO Woondiensten 2019-2020 algemeen verbindend verklaard. Dit besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit betekent dat alle werkgevers in de corporatiebranche (dus ook niet-leden van Aedes) vanaf 31 januari 2020 de algemeen verbindend verklaarde CAO Woondiensten voor hun personeel in acht moeten nemen. Corporaties die lid zijn van Aedes deden dat al.