Nieuwe CAO Woondiensten 2019-2020

Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers. De tekst van de nieuwe CAO Woondiensten is onderaan dit artikel te downloaden.

Volgens het onderhandelingsresultaat krijgen corporatiemedewerkers met terugwerkende kracht per 1 april 2019 een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Met ingang van 1 januari 2020 worden de lonen met 2,25 procent verhoogd. 

Downloads

CAO Woondiensten 2019-2020
Salarisschalen per 1 april 2019