Nieuwe CAO Woondiensten 2019-2020

Update

Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers.
 

 

UPDATE

Salarisschalen per 1 april 2019 toegevoegd als download.


Volgens het onderhandelingsresultaat krijgen corporatiemedewerkers met terugwerkende kracht per 1 april 2019 een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Met ingang van 1 januari 2020 worden de lonen met 2,25 procent verhoogd. Via deze rekentool kan het salaris van medewerkers per 1 april 2019 worden uitgerekend. De CAO-tekst komt uiterlijk eind september 2019 online beschikbaar. 

Downloads

Salarisschalen per 1 april 2019