Vereniging

CAO Woondiensten algemeen verbindend verklaard

Vanaf 7 april 2016 is de CAO Woondiensten algemeen verbindend verklaard. Dit besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat alle werkgevers in de corporatiebranche (dus ook niet-leden van Aedes) vanaf deze datum de algemeen verbindend verklaarde CAO Woondiensten voor hun personeel in acht moeten nemen. Corporaties die lid zijn van Aedes deden dat uiteraard al.

Vangnetdispensatie
Werkgevers kunnen gebruikmaken van de maatwerkopties van de kaderbepalingen in de CAO Woondiensten. Hiervoor is volgens de huidige CAO vangnetdispensatie noodzakelijk. Deze dispensatie kan worden aangevraagd bij de Commissie CAO-zaken. Als geen vangnetdispensatie is verleend, zijn de vangnetbepalingen onverkort van kracht. Aedes heeft alle werkgevers met een eigen invulling van een kaderbepaling al eerder opgeroepen vangnetdispensatie aan te vragen om de geldigheid van de eigen invulling te waarborgen.