Publicatie

CAO Woondiensten 2017-2018 online beschikbaar

Update

Op 24 april 2018 is de CAO Woondiensten afgesloten. De CAO loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De tekst is nu online beschikbaar.

CAO-partijen hebben afgesproken de CAO Woondiensten 2017-2018 alleen digitaal beschikbaar te stellen in een interactieve pdf. 

Een overzicht van de gewijzigde artikelen is te vinden in de notitie Redactionele wijzigingen CAO Woondiensten 2017-2018. Een toelichting op de belangrijkste punten van de nieuwe CAO kunt u hier terugvinden.

Bekijk ook het nieuwe Bestedingsformulier Loopbaanontwikkelingsbudget en het Handboek functie-indeling Woondiensten (versie november 2003).

Update: Per abuis zijn in het artikel 9.4 Bronnen en doelen de Bereikbaarheids dienstvergoeding en de Jubileumgratificatie dubbel opgenomen, bij Bronnen en bij Doelen. Bij Doelen zijn ze nu weggehaald. Tevens is in de salaristabel van artikel 4.4.2 CAO Woondiensten een onjuist eindniveau voor nieuwe medewerkers (schaal O) opgenomen. Dit moet 8.248 euro zijn in plaats van 8.087 euro. De periodiek bij normaal/goed functioneren (2 procent) moet 165 euro zijn en niet 162 euro. Het voorgaande is inmiddels gecorrigeerd. De aangepaste CAO kunt u hiernaast downloaden.