Nieuws

De CO2-voetafdruk van de WonenBreburg-organisatie

Door het verduurzamen van hun sociale huurwoningen werken woningcorporaties hard aan het beperken van de CO2-uitstoot. WonenBreburg pakt ondertussen ook de uitstoot van haar medewerkers en kantoren aan en wil 10 procent minder broeikasgas uitstoten uiterlijk in 2020. De eerste stap is gezet: er ligt nu een CO2-voetafdruk van de organisatie.

Het was toch even schrikken, vertellen Jeroen Cras, manager Strategie en Gerwin Coppens, inkoopadviseur bij WonenBreburg en projectleider van dit project. ‘De totale CO2-uitstoot in 2017 van onze corporatie was maar liefst 1.408 ton. Omgerekend per fte is dat 5,21 ton.’ De grootste veroorzaker blijkt het woon-werkverkeer van de ruim 300 medewerkers: die is verantwoordelijk voor 36 procent van de CO2-uitstoot.

Urgent
‘Dat komt erop neer dat alle medewerkers van WonenBreburg samen jaarlijks 70 maal de wereld rondrijden’, illustreert Cras. ‘Dat is best schokkend. Met deze CO2-voetafdruk van onze organisatie willen we laten zien hoe urgent het is om dit te veranderen. In het Ondernemingsplan 2017 – 2020 stelt WonenBreburg het doel om de uitstoot uiterlijk in 2020 met 10 procent te verminderen.’

Bij het maken van de voetafdruk heeft de corporatie gebruikgemaakt van de Milieubarometer. ‘Met dit product kun je laten berekenen hoeveel CO2 je organisatie uitstoot’, zegt Coppens. ‘Gegroepeerd naar thema’s als woon-werkverkeer, bezoekersverkeer, brandstof en warmte van de kantoorpanden, elektriciteit en kantoorpapier. De data verzamel je zelf. Daarvoor heb ik bijvoorbeeld van twintig collega’s gegevens opgevraagd over het aantal printafdrukken en hebben we een week lang op onze vier locaties het bezoekersverkeer gemeten. De Milieubarometer zorgt voor de juiste kengetallen en vertaalt de gegevens naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van je organisatie inzichtelijk maken.’ 

Mobiliteit vergroenen
WonenBreburg presenteert de CO2-voetafdruk op 9 juli 2018 in een bijeenkomst voor de medewerkers. Dan bepalen ze gezamenlijk de vervolgstappen om er ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot uiterlijk binnen 2 jaar met 10 procent verminderd is. ‘Het ligt voor de hand dat we onder meer proberen het aantal kilometers te verminderen dat we afleggen tussen onze vestigingen, zegt Cras.
 
Doe mee
Cras en Coppens roepen andere corporaties op mee te doen. ‘Het kost per kantoorlocatie jaarlijks 65 euro om de milieubelasting inzichtelijk te maken. Voor het geld hoef je het dus niet te laten’, zeggen zij. ‘Als er minstens tien corporaties meedoen, kan de stichting van de Milieubarometer bovendien een branchegemiddelde uitrekenen. Dat is natuurlijk nog mooier.’ Aedes ondersteunt deze oproep in het kader van de Vernieuwingsagenda. Bij voldoende animo van corporaties organiseren WonenBreburg en Aedes dit najaar gezamenlijk een kennissessie.

Corporaties die interesse hebben in een kennissessie of die meer informatie willen over het maken van een CO2-voetafdruk van hun organisatie kunnen contact opnemen met Gerwin Coppens, g.coppens@wonenbreburg.nl