Verenigingscongres 21 november 2019

Aedes organiseert op donderdag 21 november haar najaarscongres. Deze keer in InnStyle te Maarssen. Directeur-bestuurders zijn welkom vanaf 09.30 uur, het congres start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur.

Wat staat er op het programma?

Aedes-Agenda

Waar gaan we samen voor de komende jaren? Dat is de hoofdmoot deze keer. We leggen onze ambities vast in de Aedes-agenda 2020-2023. De woningmarkt staat weer volop in de aandacht en de woningnood op een aantal plekken in ons land krijgt veel aandacht. Maar andere regio’s hebben hele andere opgaven, die ook om onze inzet vragen. In het belang van huurders, wijkbewoners en woningzoekenden. Een groot aantal van directeur-bestuurders heeft er al langs verschillende wegen over meegedacht.

Actualiteiten

Bezoekers worden bijgepraat over actualiteiten. Dat zal in ieder geval gaan over hoe we de nieuwbouwproductie kunnen verhogen; de politieke ontwikkelingen na Prinsjesdag en in het kort de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark en de casus Vestia. Ook hebben we nog te besluiten over een aantal verenigingszaken.

Deelsessies

Vervolgens gaan we uiteen in deelsessies. U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

  • Beeldvorming: Hoe laten we de buitenwereld zien wat ons werk betekent voor bewoners en woningzoekenden? Hoe kunnen we daar samen aan werken? Tijdens de verschillende bijeenkomsten in het land hebben veel bestuurders hierop al input gegeven.
  • Aedes-benchmark: Bijna alle corporaties deden weer mee, we presenteren de landelijke resultaten. Hoe beoordelen we de uitkomsten?  
  • Vestia: Arjan Schakenbos (bestuurder) licht het herijkt verbeterplan toe. Sectoradviescommisie-voorzitter Mieke van den Berg legt uit hoe de commissie tot haar aanbevelingen kwam. Vervolgens kunnen we daarover in gesprek.

Verenigingszaken

Tenslotte stemmen we over een aantal verenigingszaken: de herziening van de GovernanceCode, de herbenoeming van twee bestuursleden, de contributieregeling en de Aedes-begroting voor 2020. Vanwege het vertrek van voorzitter Marnix Norder bespreken we ook het profiel van de te werven voorzitter en het wervingsproces.

Plaats, tijd en aanmelding 

We zitten deze keer in InnStyle in Maarssen. Directeur-bestuurders zijn welkom vanaf 9.30 uur, het congres start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Aanmelden voor het congres en een voorkeur voor een deelsessie. 

Bestuurders die niet in de gelegenheid zijn om te komen kunnen een schriftelijke volmacht geven aan een collega-bestuurder van een ander Aedes-lid of een medewerker van uw eigen corporatie. Naast uw eigen stem kunt u maximaal één stem namens een andere corporatie uitbrengen. 

Vragen of opmerkingen? Stel ze aan verenigingssecretaris Marc van Rosmalen via r.vanrosmalen@aedes.nl

Downloads: