Vereniging

Verenigingscongres 20 november 2014: besluiten over legitimatie en Permanente Educatie

Het halfjaarlijkse verenigingscongres voor de leden van Aedes vond plaats op 20 november 2014 in Rotterdam. Naast de politieke actualiteit rond de novelle bij de herziening van de Woningwet en de uitkomsten van de parlementaire enquête woningcorporaties, stonden benchmarken, Permanente Educatie en legitimatie op de agenda. Daarnaast bespraken Aedes-leden verenigingszaken als begroting, contributie, statutenwijziging en (her)benoemingen.

Trots
‘Wees trots op wat we doen’, vatte Marc Calon zijn eigen inleiding samen, die vooral ging over de actualiteit: de novelle en de parlementaire enquête. Daardoor is er in politiek en media veel aandacht voor wat er niet goed gaat. Daarbij mag niet vergeten worden wat de zegeningen zijn van de sociale huisvesting, want het is nog steeds goed wonen in Nederland, benadrukte Calon, zeker in vergelijking met ons omringende landen.

Benchmark
De publicatie van de Aedes-benchmark was een van de belangrijkste onderwerpen van het congres. Ruim 300 woningcorporaties deden er aan mee en de benchmark beslaat zo’n 85 procent van de verhuureenheden van de branche. De kracht van de benchmark is dat de corporaties nu een instrument hebben om op basis van onderlinge vergelijking van elkaar te leren.

Pilots legitimatie
Woningcorporaties maakten tijdens het congres met ruime meerderheid afspraken over legitimering van de sector: met name over transparantie en de invloed van stakeholders. Corporaties geven voortaan inzicht in hun financiële mogelijkheden en de financiële effecten van beleidskeuzes. Ook spraken zij af dat iedere corporatie gaat werken aan een cultuur waarbij de invloed van stakeholders, zoals huurders en gemeenten sterker wordt. Aedes zet daarvoor pilots op, waar corporaties in 2015 aan kunnen deelnemen. Na een jaar volgt evaluatie en een besluit over verankering in het stelsel.

Permanente Educatie
Directeur-bestuurders besloten tijdens het congres zich te verplichten tot Permanente Educatie. Zij bekrachtigden hiermee het belang van de ontwikkeling van kennis en kunde. Dit betekent dat zij vanaf 1 januari 2015 punten moeten halen door geaccrediteerde opleidingen te volgen op terreinen als veranderkunde, leiderschap, governance en financiën.

Benoeming bestuur
Harrie Bosch werd tijdens het congres benoemd als nieuw lid van het bestuur van Aedes. Hij is directeur-bestuurder van Waterweg Wonen in Vlaardingen. Daarnaast werden Elles Dost (Actium, Assen) en Bert Keijts (Portaal, Utrecht) herbenoemd als bestuursleden.

Tot slot keurden de leden van Aedes tijdens hun congres de begroting voor 2015, de contributie en een statutenwijziging goed.