Netwerk Managers Woonzaken Zuid-Nederland

Het netwerk is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich als professional op managementniveau bezighoudt met de ‘wonen-kant’ binnen corporaties in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Doelstelling van het netwerk is onderlinge deskundigheidsbevordering door middel van het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen.

Voor wie is het netwerk bestemd?
Het netwerk staat open voor managers Wonen (of vergelijkbare functies) werkzaam bij een corporatie. De corporatie dient wel lid te zijn van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen. Voor de invulling van het programma van de netwerkbijeenkomsten kunnen deelnemers zelf onderwerpen voorstellen. Te denken valt aan onderwerpen als: leefbaarheid, interne organisatie, bewonersparticipatie, woonlasten of de effecten van nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk. Naar gelang het onderwerp wordt een gastspreker uitgenodigd. Het netwerk wordt drie maal per jaar georganiseerd op een locatie in Zuid-Nederland. Het ligt in de bedoeling om één van die bijeenkomsten te organiseren gezamenlijk met het Netwerk Managers Woonzaken Zuid-Holland.

Contributie
De contributie voor dit netwerk wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2016 bedraagt de contributie 300 euro.

Heeft u interesse in dit netwerk?
U kunt zich opgeven voor het netwerk via de onderstaande link:
Aanmelden Netwerk Managers Woonzaken Zuid-Nederland

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
E ledenadministratie@aedes.nl
T 088 233 37 00

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Pieter van Hulten p.hulten@aedes.nl