Vereniging

Netwerk Kring Managers Woondiensten Noord en Oost-Nederland

Kring Managers Woondiensten Noord en Oost Nederland richt zich op Managers Woondiensten in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel.

Deze Kring organiseert jaarlijks enkele bijeenkomsten/excursies op het brede werkterrein van de manager Woondiensten.

De community is toegankelijk voor leden van Kring Managers Woondiensten Noord en Oost nederland en bedoeld om snel contact met elkaar te leggen en digitaal kennis te ontsluiten.