Wat biedt Aedes haar leden?

Het lidmaatschap bij Aedes geeft woningcorporaties diverse voordelen. Behalve dat de belangen van leden worden behartigd in Den Haag en Brussel, kunnen leden ook gebruikmaken van diensten waarvoor doorgaans geen bijkomende kosten betaald hoeft te worden.

Bovendien krijgen leden korting op diverse producten en diensten zoals diverse publicaties en het plaatsen van vacatures. Concreet biedt het lidmaatschap van Aedes:

 • belangenbehartiging
 • ondersteuning werkgeverschap
 • actuele informatievoorziening
 • toegang tot netwerken
 • korting op de Vacaturebank
 • Inkoopsamenwerking

Belangenbehartiging
Aedes is gesprekspartner namens haar leden in onder meer politiek Den Haag. Lidmaatschap van Aedes biedt woningcorporaties de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en besluitvorming van de branchevereniging en daarmee het landelijk beleid van de volkshuisvesting.

Leden worden op diverse manieren betrokken bij de voorbereiding van standpunten van Aedes in de belangenbehartiging. Ook worden zij regelmatig over de uitkomsten geïnformeerd. Dat gebeurt door middel van netquestionnaires (online enquêtes die Aedes houdt onder haar leden), klankbordgroepen, ledenbijeenkomsten, werkgroepen en diverse vormen van zowel formele als informele netwerken.

Ondersteuning werkgeverszaken
Aedes is de werkgeversorganisatie van de corporaties. Binnen de werkorganisatie van Aedes behartigt de groep Werkgeverszaken de belangen die gepaard gaan met de werkgeversrol van corporaties. Leden van Aedes kunnen invloed uitoefenen op de invulling van de CAO Woondiensten. Daarnaast krijgen zij actuele informatie voor het uitoefenen van hun rol als werkgever en kunnen zij bij Aedes terecht met vragen over de CAO Woondiensten.

Actuele informatievoorziening
Leden van Aedes worden geïnformeerd over ontwikkelingen in de volkshuisvesting en aanverwante terreinen. Het lidmaatschap biedt:

 • Voorbeelden van werkdocumenten, benchmarks, feiten en cijfers en overige publicaties zoals modelcontracten en modelregelingen.
 • Aedes-Magazine, het magazine over de woningmarkt en corporaties dat driemaandelijks verschijnt
 • Digitale ledenbrief met exclusief informatie voor leden
 • toegang tot digitale netwerken
 • deelname aan de Aedes-Congressen en de jaarlijkse Corporatiedag.

Toegang tot netwerken
Als lid krijgt u toegang tot de verschillende fysieke netwerken en digitale communities binnen de vereniging. Aedes faciliteert deze netwerken zowel voor directeur-bestuurders als medewerkers van de aangesloten lid-organisaties. Er zijn Thematische netwerken (bijvoorbeeld op het gebied van Leefbaarheid of Energiebesparing) en Professionele netwerken (bijvoorbeeld voor Financiële managers of Bedrijfsjuristen). Dit zijn netwerken waarover jaarlijks contributie wordt geheven. Daarnaast zijn er nog een groot aantal Regionale netwerken van directeur-bestuurders die zelfsturend zijn. Aedes faciliteert deze netwerken niet, maar onderhoudt wel goed contact voor de (regionale) belangenbehartiging.

Korting op de vacaturebank
Via de website Aedes.nl kunnen geïnteresseerden vacatures plaatsen op de Vacaturebank. Aedes-leden ontvangen korting op het plaatsen van een vacature.

Inkoopsamenwerking
Slim inkopen van goederen en diensten kan woningcorporaties helpen hun bedrijfslasten terug te brengen. Aedes ondersteunt haar leden hierin door op landelijk niveau scherpe afspraken te maken met aanbieders. Maar ook door te ondersteunen bij het ontwikkelen, bundelen en/of delen van informatie van corporaties zelf over inkoop, eigen expertise en eigen hulpmiddelen.