Vereniging

Aedes-agenda: hoe kunt u meedoen met uw vereniging?

Update

Leden van Aedes meer inzicht geven hoe ze kunnen meedoen, meedenken en meepraten met de vereniging. Dat is het doel van het interactieve overzicht dat Aedes 19 februari lanceerde. In deze compacte waaier staat niet alleen wat voor type bijeenkomsten er voor de leden zijn en hoe zij collega-professionals kunnen ontmoeten, maar ook hoe ze hun mening kunnen geven en op de hoogte kunnen blijven.

Meedoen?
Aedes-leden kunnen op allerlei manieren meedoen in hun vereniging. Zo organiseert Aedes regelmatig interactieve bijeenkomsten variërend van Aedes-kennissessies, Aedes-dialoog, Aedes-debat, en fysieke en digitale klankbordgroepen. Daarnaast heeft de vereniging vaste momenten in het jaar waar leden bij elkaar komen voor Aedes-consultatie en het Aedes-verenigingscongres.

Collega-professionals ontmoeten?
Aedes-leden hebben toegang tot de verschillende netwerken en digitale communities. Aedes faciliteert deze netwerken voor directeur-bestuurders en corporatiemedewerkers.

Uw mening geven?
Aedes betrekt haar leden op diverse manieren bij de voorbereiding van standpunten van de vereniging in de belangenbehartiging en bij de ontwikkeling en professionalisering van de sector via onder andere online enquêtes en Aedes-consultatiebijeenkomsten.

Op de hoogte blijven?
Aedes heeft allerlei digitale instrumenten om haar leden op de hoogte te houden van wat er speelt in de corporatiesector zoals onder andere Aedes.nl met dagelijks nieuws, kennis, standpunten, instrumenten en tools over de sociale huursector, digitale nieuwsbrieven, video-animaties, Aedes-Magazine, persberichten en voorzitters- en corporatiemails.

Aedes op bezoek
Aedes brengt regelmatig individuele ledenbezoeken om een kijkje in de keuken te nemen, signalen op te halen en leden te ondersteunen waar nodig. Leden die geïnteresseerd zijn in een bezoek kunnen dit laten weten via het [email protected].