Nieuws

Leo Kokhuis overleden

Leo Kokhuis is onlangs op 74-jarige leeftijd overleden. Kokhuis was onder meer directeur-generaal Volkshuisvesting van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hij was tot afgelopen december jarenlang voorzitter van het Fonds Werken aan Wonen. Dit fonds is in 2000 opgericht door de rechtsvoorganger van Aedes, de Nationale Woningraad (NWR). 

Het fonds ontving van Aedes ruim 9 miljoen euro om bijzondere projecten te financieren ter verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen in binnen- en buitenland. In de loop der jaren heeft het fonds meer dan 100 projecten kunnen steunen. Nadat  het hele vermogen was ingezet in projecten kwam eind 2017 een eind aan de activiteiten en is het Fonds Werken aan Wonen opgeheven.